En svensk baptistpionjär om dopet

Utdrag ur "Vår uppgift såsom samfund och kristna" från samlingen "Ax från ett 50-årigt arbetsfält".
Av K.O. Broady 1898 

"Gå därför och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er."
(Matt 28:19-20a Svenskbibel)

Det uppdrag, Jesus gav till sina lärjungar, då han stod färdig att lämna dem i synlig måtto, lyder ”Gå fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem till fadrens, sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt, det jag har befallt eder”. Och vi uppmanar hela den kristna världen att invända mot oss och överbevisa oss om att vi tagit fel, då vi fattat detta så, att vi skola göra alla folk till lärjungar, döpande lärjungarna och undervisa dem. Vi tar himmel och jord till vittne för detta.

Uppdragets andra punkt lyder ”döpande lärjungarna”. O, att du kristna kyrka fick det klart för dig, så skulle ditt liv och din framtid gestalta sig annorlunda. Du har ej givit akt på det de sista 1600 åren, utan i denna punkt har du farit vilse.

Vi är en liten svag skara baptister, och dock kan ingen annan än Gud tillstoppa vår mun; och han skall ej göra det. Nej, är vi trogna i vår kallelse, ska vi vinna framgång. Det är åt troheten, som Gud har lovat sin välsignelse.

Vi har emellertid inte annat att vänta oss från vissa håll än motstånd och förföljelse. Jesus måste lida för sanningens skull, och vi har att vänta oss detsamma. Vad var de då, som stod sanningen emot på Kristi tid och fällde domen över honom? Jo, det var det religiösa intresset. Det politiska intresset, personifierat i Pontius Pilatus, doppade sina händer i det religiösa intressets vatten och sade sig fri från skulden till Jesu död, men det religiösa intresset ropade: Jag ta ansvaret på mig. På samma sätt har det religiösa intresset fortsatt stått emot sanningen. Men det har inte varit det religiösa intresse, som Kristus skapat, utan det, som världsväsendet skapat.  Det finns människor, som står emot Gud och hans sanning och ändå är så förblindade att de tror sig tjäna Gud därmed. Emot allt detta har Gud skapat ett baptistsamfund även i vårt land. Vad är då vår mission som baptister här i detta land, som vi håller för att i många avseenden vara det bästa på jorden? Jag har kommit i beröring med många olika folkslag, men aldrig funnit ett folk, som är bättre än vårt eget. Det må sägas, fastän jag inte är svensk medborgare. Därför älskar jag detta land och detta folk. Ja, vår uppgift är att göra detta folk till Kristi lärjungar och döpa dessa lärjungar och lära dem att hålla att det, som Kristus har befallt. Må vi då först se till, att vi själva lyder Kristi bud. Dopet till Kristus är hela människans neddoppning i vatten till fadrens, sonens och den helige andens namn och tillkommer dem, som kommit till levande tro på Kristus Jesus och själva bestämt sig för att höra honom till. Vad som än kan invändas, men ingen kan påstå, att de späda, nyfödda barnen själva kan välja att låta sig döpas. Må vi ej låta leda oss av förvända åsikter.

Etiketter: baptist dopet

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln