John Owen - En teolog för hela Kyrkan

Engelsmannen John Owen (1616–1683) var en av sin tid mest betydande protestantiska teologer. I honom möter man samtidigt en radikalt protestantisk teologi och en djup katolicitet. Tydlig med Bibel och evangelium och samtidigt en teolog av och för hela Kyrkan. 

Ett exempel på katolicitet är Owens mindre katekes där han går igenom grunderna om Kristus och planerar att också göra utläggningar av trosbekännelsen, de tio budorden och Herrens bön. Även om det senare inte förverkligades ser vi ändå en attityd av att bygga undervisningen på samma grund som den odelade kyrkan byggde på under sina första 1000 år.

Ett andra exempel på katolicitet är hur han arbetar med de allmänna kyrkomötenas teologi och lägger vikt vid dem, samtidigt som han låter Bibeln tydligt ha sista ordet. Djupt beläst i kyrkans lärare från samtiden och från alla tider kunde Owen lära av de bästa och pröva mot Bibeln. Owens starkt reformatoriska teologi får ett särskilt djup i och med att han inte var främmande för att möta invändningar från kyrkofäder eller den samtida romersk-katolska kyrkan.

Idag gör vi särskilt gott i att inspireras av John Owens vilja att lyssna till röster från den världsvida universella kyrkan i alla tider och ge vårt bidrag till det samtal som pågått i tvåtusen år.

I våra tider får Sola Scriptura ibland vrångbetydelsen ”endast Skriften”, på ett sätt som gör att vi förlorar kontakten både med allmänkristen och reformatorisk tolkningstradition. Teologin kan då driva åt väldigt många håll och ibland helt förlora ett frälsande evangelium. Man ser ibland också att det allmänna prästadömet tas som intäkt för individualism och kan ge en bristande förståelse betydelsen av kyrkans lärare.

En särskild utmaning för baptister är att hitta sunda former för Sola Scriptura. Att finna vägar för att låta tolkningen av Bibeln att formas av den lokala bibelläsande gemenskapen i dialog med församlingar man i är samarbete med. Att samtidigt låta rösten från den världsvida kyrkan får höras in i det lokala samtalet över en öppen Bibel. Ett tolkningsarbete där Bibeln är den dominerande rösten och alltid har sista ordet. Där vi ödmjukt tillsammans söker Bibelns röst in i församlingsgemenskapen och tar hjälp av kristna röster från alla tider och från hela världen. Kanske är det så vi skapar en baptistisk katolicitet, radikalt protestantiska, tydligt baptistiska och samtidigt en del av den universella världsvida kyrkan.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln