Patrik Hagman Om kristet motstånd

Om kristet motstånd
Patrik Hagman, Artos Norma Bokförlag, 2011

Engelsmannen John Owen (1616–1683) var en av sin tids mest betydande teologer. På ett spännande sätt står han med sin renässansutbildning med en fot i den odelade kristna kyrkan och med en fot i den protestantiska reformrörelse som kom att vara en viktig grund för vår tids frikyrkor.

I formen av korta frågor och svar förklarar John Owen i sin mindre katekes från 1645 den kristna trons centrum för de yngre.  Här beskrivs hur vi blir medlemmar i Kristi kyrka genom levande tro, men att det behövs mer än tro, vi behöver också omvändelse och helighet:

23. Är det något mer som krävs av oss förutom tro?
Ja, omvändelse också, och helighet.

24. Vad är omvändelse?
Att avstå från all synd, med gudfruktig sorg över vad vi har begått.

25. Vad är den helighet som Gud begär av oss?
Allomfattande lydnad till Guds vilja som uppenbarats för oss.

Vi får i Owens mindre katekes en tydlig beskrivning av vad helighet är. Men, vi får inte några ledtrådar om hur det kan se ut i praktiken, särskilt inte i ett senmodernt Sverige. Här är vi lyckliga som kan ta hjälp av Patrik Hagmans lilla bok ”Om kristet motstånd”. Enkelt och klart får vi här utmanande tankar om vad det innebära att leva troget mot Bibeln, att göra motstånd mot onda krafter och växa i helighet.

Jag anar att Patrik Hagman genom att ta hjälp av kyrkans lärare i alla tider i sin tolkning av Bibeln kommer i kontakt med material som var självklara ting för John Owen, men som många kristna i vår tid inte bekantat sig med. Här finns tankegods som visar vita fläckar i vår förståelse av vad ett heligt liv innebär. Med Patrik Hagman som ledsagare får vi många exempel som vi handgripligt kan tillämpa i vår vardag. Kanske drar vi ibland andra slutsatser, men tveklöst får vi här ett gott underlag för samtal och reflektion.

Att arbeta på sin helighet är något djup kristet och knappast något vänsterprojekt. Och det faktum att det här är något som bäst gör i en gemenskap av troende gör det realistiskt på ett sätt som det inte vore annars. Patrik Hagman uppmuntrar oss att se betydelsen också i små steg i ändrade vanor och attityder.

Tillsammans kan vi hjälpa och stötta varandra, be och fira Herrens måltid och på olika sätt finnas för varandra i vår gemensamma vilja att sträva efter helighet. Så växer vi i helighet och förvandlar i små steg vårt närområde, vårt land och vår värld i "allomfattande lydnad till Guds vilja som uppenbarats för oss".

Etiketter: katekes böcker etik

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln