Väckelsens frukt del 2

 Av David Whitworth

Reformationens segertåg framhävde arbete i ett helt annat ljus än det som härskade i den romersk-katolska kyrkan. Den dualistiska världsbilden präglar denna kyrka som anser att själen är äkta men att kroppen är syndig och världslig. Det anses vara andligt att vara präst, munk eller nunna och allt annat är världsligt. Reformationen förändrade för alltid den falska dualismen.

Reformationen gav impulser åt ett annat sätt att betrakta arbete, den så kallade lutherska arbetsetiken. I sin enklaste form var det inte mera än återupptäckten av det gudomliga mandat som finns i 1 Moseboken 1:28. Hela livet är en kallelse och arbete är en mycket viktigt del av de kristnas kallelse. Lustgården var ingen semesterby eller lekpark. En del av Adams uppgifter var trädgårdsskötsel. Människosläktet skapades för att lära känna Gud, tjäna Honom, för att vara produktiva och skapande. Allt de troende åtar sig är eller skall vara till Guds ära och arbetet inkluderas i detta (1 Kor 10:31).
Denna princip gav därför arbetet och arbetarna en skälig värdighet.

Arbetet är inte något som är identitetsskapande utan människor hittar sin identitet i Gud. Han är källan till livet. Arbetet är därför ett uttryck för vår identitet då vi är skapade till Guds avbild och vi är därför kallade att skapa. Kallelsen är kopplad till ansvar och utesluter å ena sidan arbetsnarkomani å andra sidan lathet. Arbetaren får självklart sin lön men lönen är inte till bara för att hålla ihop själ och kropp eller till egennytta. Var och en har ett förvaltande ansvar för hur pengar skall brukas och det också till Guds ära.

1800-talets väckelse förstärkte den lutherska arbetsetiken som gav en stark genklang i samhället. Arbetet återfann sin värdighet, då föddes ett hårt arbetande och yrkesskickligt folk. 1800-talet var industriella genombrottets tidsålder som fick sin näring ur ångmaskinens uppfinnande. Den lutherska arbetsetiken lade grunden till Sveriges industriella framgångar och ökade konkurrenskraften på den internationella marknaden.

Hur? Entreprenörskap och snillrika uppfinnare angav tonen. Små familjeföretag, som ofta började i ett litet skjul på gården bakom huset, växte och många blev stora företag som blev konkurrenskraftiga globalt. De små företagen bidrog också med sitt till det expanderande svenska näringslivet. Den berömda "Gnosjöandan" gav den lutherska arbetsetiken ett ansikte. Arbetslösheten under 1970-talet lågkonjunktur var ett okänt begrepp och Gnosjö gladdes åt full sysselsättning tvärtemot den nationella trenden. Kan fenomenet förklaras utan väckelsens intrång och framgångar under 1800-talet? Frågan kan då ställas om det finns ett annat land i världen med så lite folk som har gjort så många framsteg som Sverige? Om inte förklaringen kan hittas i 1800-talets väckelse då finns det ingen förklaring.

Sammanfattningsvis har vi nu i dessa bloggar sett hur Gud har gripit in när sanningens ljus flämtade i Sverige. Väckelsens influenser, under Guds försyn, kom utifrån i form av tre strömmar som sammanträffade i väckelsens mäktiga flod. Från Skottland kom traktat, bibelspridning och presbyterianism. Från England kom metodismens frikyrklighet och den evangelikala grundprincipen. Från Amerika och Tyskland kom baptismen. Vi har också sett hur väckelsen spred sig som en löpeld och påverkade de troendes individuella liv men även lämnade avtryck i samhället som syns än idag.

Mitt syfte med dessa bloggar är att väcka ett intresse för väckelsens fantastiska arv som vi har i Sverige. Vår tid präglas av post-modernismen där egennyttan står högst på agendan och sanningen, som är relativ, anpassas därefter. De efterföljande konsekvenserna är slående. Att behandla mina medmänniskor med respekt räknas inte längre. Istället ska man förhäva sig och bevisa att man är så mycket duktigare och bättre än alla andra. Tv-tablåer svämmar över med ett programutbud som driver fram denna egoistiska och respektlösa världsbild. Människor lever efter sina instinkter när de matas av evolutionens vidriga lära. Livet i samhället är idag i en nedåtgående spiral som skördar sina offer, identitetslösa tonåringar dukar under med hjälp av drogen Spice. Brottsligheten har nått en sådan hög nivå att polisen inte kan hantera varje brott som begås utan tvingas avskriva många "mindre fall". Detta är bara ett litet axplock av post-modernismens förödande konsekvenser.

Låter detta pessimistiskt och uppgivande? Mitt andra syfte med dessa bloggar är att uppmana Guds folk till bön för väckelse. När Guds namn missbrukas och hädas i dagens Sverige borde vi av ren kärlek till Honom och av en längtan att se Hans namn förhärligas inte kunna avstå från bön. Det är endast Gud som kan vända den destruktiva nedåtgående spiralen som vi upplever i samhället. Vi bör be för Guds barmhärtighet över oss och att Han ingriper med väckelse, inte för Sveriges eller vår skull, utan för Hans äras skull. 1800-talets väckelse är en rik, mångfacetterad och underbar historia om Guds gärningar. Han kan skicka väckelse igen och det finns ingen grund för pessimism eller missmod, tvärtom, så upp till kamp i bön! Be oavlåtligen för väckelse för Hans äras skull.

Etiketter: sverige väckelse

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln