Betelseminariets första rektor som teolog och predikant

Knut Oscar Broady (1832–1922) var rektor för Betelseminariet 1866–1906 och en bland baptisterna mycket uppskattad predikant.  Han lade i fyrtio år som seminariets huvudsakliga lärare i teologi stor kraft på att ”fostra de unga bröderna till en djupare åskådning av Kristus”.

Baptistpionjärer som Anders Wiberg och J.G. Oncken lade vikt vid en genomtänkt teologi, gärna formulerad i en trosbekännelse. För Betelseminariets första rektor låg istället, mer eller mindre, endast bibelundervisningen i fokus. Hans studenter fick lära sig att hålla sig till bibelordet och varnades för bibelkommentarer och böcker i systematisk teologi.

I stället för att lita på andra har vi i seminariet allt ifrån början följt den grundsatsen att gå direkt till Guds ord och där under innerliga bön till Gud om ljus och ledning lära sanningen. Nu torde någon säga: men härigenom kan väl ändå inte förekommas, att inte lärarens enskilda meningar kunna insmyga sig i ordet och lärjungarna tillägna sig dem istället för sanning. Vi svarar: Herren har så ordnat att om man ställer sig beroende av honom och gör hans ord till sin enda sanningskälla på livets väg samt med en uppmärksam ande och ett mottagligt hjärta följer detta ord från vers till vers, från kapitel till kapitel, från bok till bok, även om man skulle fatta miste på ett ställe, hans ande vid ett annat ställe rättar misstaget och för från ljus till ljus från klarhet till klarhet. Ett dylikt studium av Guds ord gör vi till vår huvuduppgift.
Ur tal vid Betelsminariets 25-årsjubileum 1891

Visst är det intressant spekulera om det kan vara så att Broadys svaga förankring i en genomtänkt teologi kan ha lämnat baptistsamfundet svagt och med bristande resurser att möta teologiska snålblåstar. Vad hade hänt om J.G. Onckens tyska baptiströrelse aldrig hade förlorat inflytande i Sverige? Hade vi då haft en smalare, men kanske starkare baptiströrelse?

Samtigt var Broady en mycket uppskattad predikant. När det som är ursprunget till min församling firade ett jubileum så bjöd man in tidens bästa predikant, K.O. Broady. Man måste respektera Broadys kärlek till bibelordet och hans varma väckelsepredikan.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln