Ann Heberlein - Etik människa, moral, mening

Ann Heberlein - Etik : människa, moral, mening : en introduktion
Albert Bonniers Förlag 2014

Den filosofi som produceras i en tidsepok säger ofta så mycket om tidens dominerande tänkesätt. Men kanske ännu intressantare för tankehistorisk arkeologi är populära sammanfattningar för allmänheten. Det är där man ofta får en inblick i tidsandan. Där Friedrich Nietzsche (1844-1900) skriver om "Om moralens härstamning" med ett djup som vi först i vår tid börjat ana, så finns samtidigt lektorer som sätter samman en bok för undervisning om moral i läroverken där samtidens självklarheter serveras pedagogiskt.

Kanske är det så Ann Heberleins nya introduktion till etik blir riktigt intressant, inte som en klassiker i moralfilosofin, utan en inblick i vår tids tänkande i etiska frågor. Om hundra år finns det här en underbar källa att analysera för den som vill förstå svensk folksjäl 2014. Boken är skriven för allmänheten och viljan att knyta an till den vanliga människan i förortsvillan tar sig ibland nästan parodiska utryck. Ett exempel med referenser till ”Lina” som vi ska förstå står för Linas matkasse, ett företag som säljer färdigpackade matkassar för att underlätta vardagen för stressad men välmående medelklass.

Att läsa Peter Singers ”Praktisk etik” är en provocerande upplevelse, att följa argument och se hur utgångspunkter som känns så rimliga leder till slutsatser som både utmanar när det gäller praktiskt handlande i vardagen och kräver noggrann tankeverksamhet för att reda ut hur man hanterar slutsatser som skär sig med moraliska ställningstanden som ligger så djupt rotat i samvetet. Få lämnar Peters Singers etik oberörda, för någon leder boken till ett förändrat liv med veganism och politiskt engagemang, för en annan leder en läsning av Singer till en djupare förståelse och ett ivrigare försvar av den etik man gjort till sin egen.

När man läser Ann Heberleins fina bok i etik är det slående hur en etisk riktnings utmaningar mot ett trevligt medelklassliv hela tiden bryts av med annan forskning som visar att vi lever rätt så bra ändå och att det vi tycker känns rätt nog ändå är gott och riktigt. Det utmanar aldrig riktigt, det hela blir så nyanserat att man undrar varför man ska tänka över etik när det inte finns något att ändra på, särskilt om man är vanlig svensk som följer med i det som undervisas i SVT och TV4.

Det är så att man vill mejla Walter Block och säga att allt är förlåtet, ”Defending the Undefendable - The Pimp, Prostitute, Scab, Slumlord, Libeler, Moneylender, and Other Scapegoats in the Rogue’s Gallery of American Society” sätter trots sina tveksamma filosofiska utgångspunkter och dess provocerande slutsatser åtminstone igång många intressanta tankar och lämnar en inte oberörd.

Och visst undrar man om den kristna tron kan ge grund för en specifikt kristen etik, eller om kristen tro naturligt leder till den etik som finns bland majoriteten i det samhälle församlingen finns i. De nazifierade ”Deutsche Christen” i tyskt 30-tal får en allvarligt att undra om det alltid är rätt att följa det som uppfattas som rätt och riktigt av etablissemanget. Ett försök till en grund för en specifikt kristen etik är Stanley Hauerwas ”Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik”, någon sådan ansats finns inte hos Ann Heberlein.

Samtidigt är det Heberleins en väldigt god översikt över samtidens etik och knyter an till frågeställning som är vanliga och förklarar klart och pedagogiskt. Presentationen av dygdeetik är viktig och välbehövlig i vår tid. En given bok för den som vill få en översikt i etiken och kunna säga bra och politiskt korrekta saker på jobbfikat eller villaförortens grillfest. Kanske är det inte en bok som skapar revolutioner, varken i tankens värld eller i miljonprogrammens tristess. Men, den kan ju vara väl så läsvärd ändå :)

Etiketter: böcker etik

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln