Torbjörn Aronson - Väckelserörelser i Sverige 1700-2000

Torbjörn Aronson - "Väckelserörelser i Sverige 1700-2000". Areopagos 2014.

I en nätt liten bok får vi här en serie artiklar om svenska väckelserörelser från tidningen Världen idag. Upplägget är pedagogiskt och det är ingen svårighet att läsa bokens 60 sidor på en kväll med god behållning.

Ibland är det verkligen genom att skriva historia som vi visar vilka vi är. Alla har vi en förförståelse, en sorts glasögon som vi tolkar källmaterialet igenom. När vi på www.baptisternashistoria.se försöker presentera frikyrkorörelse på reformatorisk grund så säger valet av hjältar något viktigt om oss och var vi tror framtiden ligger. Alla skulle inte översätta texter av Andrew Fuller och alla skulle inte presentera J.G. Onckens trosbekännelse. En reformatorisk förståelse av evangelium tillsammans med tanken om troendeförsamlingen formar vår förståelse av historien.

På samma sätt är det tydligt att Aronsons lilla bok har sjuttiotalets karismatiska väckelse och trosrörelsens framväxt på 80-talet som slags mål som svenska väckelserörelser sedan 1700-talet är på väg mot. Här är Linda Bergling och Ulf Ekman lite av hjältar. På så sätt blir den svenska baptiströrelsen bara en liten del av väckelsen runt Carl-Olof Rosenius. Först med helgelserörelsen och Örebromissionen som förberedelse för pingstväckelsen får baptister mer plats.

Det här är ett sätt att skriva de svenska väckelserörelsernas historia kortfattat och bra. För de som identifierar sig med den karismatiska väckelsen är boken verkligen att rekommendera. Aronsons lilla bok ger en god historisk bakgrund för denna.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln