Väckelse

Av David Whitworth

En känd pastor påstådde nyligen att väckelsen splittras utan det ringaste försök att stödja sitt uttalande. Det visar en brist på kunskap om väckelsens historia och särmärke.

Jag ska bevisa att motsatsen är sann först och främst genom att undersöka vad väckelsen är för någonting och sen dess särdrag.

Självfallet är det inte många som lever idag som har upplevt väckelse i Sverige. Ändå är den väl dokumenterad och det finns rika kunskaps källor om väckelsens historia i Sverige och utomlands som vi kan dra nytta av.

Brian Edwards bok Väckelse har som underrubrik Ett folk genomdränkta av Gud.(Evangelical Press Darlington UK)

Jag ska sammanfatta väckelsen med ett antal punkter.

Vad är väckelsen?

 • Väckelsen är Helige Andens verkande kraft samtidigt i ett stort antal människors liv.
 • Väckelsen är en tid när andliga ting blir angelägna och fängslar mångas intresse.
 • Väckelse är Helige Andens suveräna verk.
 • Väckelsens frukt är de troendes förnyelse, syndarens frälsning och övertygelsen om Evangeliets sannfärdighet i världsliga människors tänkande.

Väckelsens särdrag

 • Ett intensivt Guds medvetande, så till den grad att de otroende och skeptikerna tvingas erkänner Guds närvaro.
 • Ett påtagligt drag i väckelsen är en akut känslighet för synd
 • En ivrig längtan efter sanningen. Väckelse och reform är släkt med varandra och en sann Andens verk leder till Bibliska doktrinens upprättelse.
 • Införlivande fokus på bön - om bön är en viktig del av väckelsen måste den finnas kvar som en varaktig faktor alltigenom väckelsens bana. Bönens uteblivande är en av de största skälet till nedgången.
 • En förhöjd livskvalité - väckelsens etiska effekt kan inte förbises och det är detta som utgör det största intryck på världen d.v.s. de kristnas förändrade livshållning och beteende ger bevis som alla kan se.
 • En förstärkande lojalitet till församlingen. En verklig manifestation av väckelse bygger oundvikligen upp Kristi kropp som en institution och väcker motstånd från de som anser att traditionella mönster är hotade. Men väckelse förstärker alltid sann gemenskap i Anden. Väckelsen återställer Herrens dags okränkbarhet och hängivelse till Herrens måltid.
 • En spännande medvetenhet om enhet. I sann väckelse är alla ett i Jesus Kristus eftersom Anden själv åstadkommer Guds folks sammanslutning. Uppväckt kristendom kännetecknas av en universell ande. (Citat från John Newton: ”Om någon älskar Jesus, älskar jag denne, oavsett vilket skamfyllt namn denne betecknas med. Hon kanske uppfattar saker i ett annat ljus än jag men det är inte alltid bevis på att hon har fel, snarare att jag är bräcklig.”)
 • En förökande nit för evangelisation. Väckelsen upplivar det som våra förfäder kallade för ”glöden för själar.”Det stimulerar en längtan att vinna andra för Kristus och förser evangelisation med en skarp udd eftersom alla de troendes prästerskap  inte längre anses som ett privilegium utan ett ansvar.
 • En iver för social rättvisa. När Andens verk förnyas i församlingen, förmörkar inte länge den falska obibliska dualismen mellan kropp och själ de troendes synsätt. Hela människans totala behov medges och evangeliet uttrycker sig i tjänst så väl som proklamation. Väckelsen väcker upp det sociala samvetet och leder till orättvisans avskaffande och levnads- och arbetsvillkoren förbättras.

Uppmuntran till bön för väckelse

Löften till de som känner behovet av att söka Gud: På  den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger”. (Joh7:37-38)

Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. (Jes57:15)

För personlig förnyelse:'Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. (Psalm51: 12-15)

För kyrkans väckelse:'Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? (Psalm 85:7)

För att Herren skall ge liv åt sitt verk: Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar, låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. (Habackuk 3:2)

Dessa saker ska vi begrunda och ta till oss om vi älskar Gud och vill att Hans namn ska äras i Sverige.

Källor:
Reformation and Revival Fellowship Digest.
Do We Need Revival? John J. Murray. Banner of Truth Trust.

Etiketter: väckelse

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln