Barn och ungdomar i väckelsetider

Av David Whitworth

Sällan eller aldrig hörs det någonting om väckelse bland barn och unga människor. Man kunde tro att Gud åsidosätter dem i väckelsetider men så är inte fallet.

Det är inte ovanligt att höra röster om hur ungdomar skall lockas till kyrkan. Det finns en inställning att barn och ungdomar skall lockas med underhållning av olika slag eller hitta nya vägar att nå dem. Ändamålet kan aldrig helga medlet, att använda oss av tvivelaktiga metoder underminerar evangeliets kraft och bedrövar Helige Anden som är sanningens Ande. Pragmatism neutraliserar väckelsen.

En bättre väg är att nå tonåringar där de är, istället för att försöka locka dem inom kyrkans fyra väggar med gimmicks. Jag talar om tonåringar eftersom jag har mer erfarenhet av dem som jag inte har med barn förutom mina egna. Erfarenheten härstammar från gatuevangelisation bland tonåringar i England och Sverige. Sena lördagkvällar tillbringade vi bland unga människor och delade evangeliet med dem som ville lyssna på oss men alla ville tyvärr inte. Det finns en generation som växer upp som är utan hopp och vilsna. Det är ingen vacker syn man möter bland dessa människor på sena lördagskvällar. Unga människor skapade i Guds avbild som är utan Gud och utan hopp för med sig tragiska följder. En syn som jag sent glömmer var en tjej, ca femton år gammal, som låg på trottoaren så full att hon var knappt vid medvetandet. Det var mitt i vintern och minusgrader och hon var bara klädd i kort kjol och en topp som knappt täckte midjan. Jag grät inombords, jag har tre döttrar och förutom Guds nåd kunde det ha varit en av mina.

Det är bara en tragisk bild bland flera. Vi kan inte göra bättre än att gå ut och dela evangeliet med den unga generationen och be Gud gör ett mäktigt verk bland dem. Hör jag en röst som frågar hur framgångsrika vi var? Ingen blev frälst vad jag vet, men däremot kommer inte Gud att kräva en förklaring varför människor inte blev frälsta genom oss eftersom resultaten är Hans verk.

Det verk som Gud åstadkommit bland barn och ungdomar är väl dokumenterat. Pastorer i New England, USA märkte klart och tydligt under 1700 talets väckelse Guds rörelse bland dem. Alla bevittnade att: "de hörde ungdomar gråtande och hjärtslitande ropa till Gud och det var rörande. De var tyngda av att de tidigare hade avvisat Kristus och försummat honom". En pastor i Boston upplevde att väckelse var för det mesta bland ungdomar. Thomas Charles of Wales skrev: "Här i Bala, (Wales), har vi haft en stor, mäktig och härlig Ande utgjutelse i synnerhet bland bland barn och ungdomar.Barn mellan sex och tolv år berördes, förbluffades och övermäktigades.

Det var under Jonathan Edwards verk i Northampton församlingen som det klaraste bevis för ett speciellt verk av nåd bland de unga visade sig. 1773 kunde Edwards rapportera om en väckelse i staden som gjorde sig gällande med en påtaglig öppenhetens ande i barnen och ungdomarna. Denna ande fördjupades efter två unga flickors bortgång som ledde till många ungas frälsning. Genom en tonårsflickas märkliga frälsning väckte Gud andra unga människor på ett sätt som aldrig hade skådats tidigare. Nyheterna kom som en blixt från klarblå himmel överallt i staden, sa Edwards. Verket bland de unga spred sig till allmänheten med stor makt och övertygelse. Människor som var kallsinniga till evangeliet fick en nöd för deras eviga tillstånd. Edwards beskrivning av Northampton just då är högt intressant för alla som längtar och ber för väckelse: "Staden har aldrig upplevt så mycket kärlek och glädje men heller aldrig så mycket syndanöd".

Edwards uppmärksammade Guds verk inte bara i de äldre tonåringars gemenskap och glädje i evangeliet utan också bland barnen: "Hittills ansågs det som konstig när barnen blev frälsta och uppvisade påfallande förändringar in sin livsstil. Men nu verkar det som om så gott som 30 barn, 10-14 år blivit frälst; 2st 9-10 år och ett barn omkring 4 år".

Edwards gav en utförlig beskrivning om den sistnämnda flickan frälsning. Han skrev att hon blev frälst utan den minsta påtryckning från föräldrarna och det var i en tid då få blev frälsta. Hon visade en klar uppfattning om frälsningens visshet och tillbringade mycket tid ensam i bön. Det var hennes glädje att varje söndag vara i Guds hus. Hon blev tillfrågad av föräldrarna varför hon så flitig ville vara med på gudstjänsten "för att höra Mr Edwards predika" var hennes svar. Livet igenom visade hon ståndaktighet och hade ett starkt vittnesbörd tills den dagen hon gick in i härligheten.

Dessa exemplar är bara ett axplock av Guds verk i barnen inte bara i USA utan också i Wales Skottland och England på 1700-talet. Förmodligen har det skett väckelse bland barnen i andra länder men jag har inga uppgifter om det.

Väckelse bland barn hade ofta en gemensam nämnare. Det var inte ovanligt att barn ordnade bibelstudier för andra barn. De samlade sina ofrälsta klasskamrater och predikade evangeliet för dem. Det finns berättelse om att en grupp barn som samlades regelbundet i en lada för att be för väckelse och det behagade Gud att svara deras kollektiva bön.

Tonåringarna var inget undantag. De samlades för att höra Ordets förkunnelse och ingenting annat. Gud hade tänt en brinnande längtan och en hunger i dem för att fördjupa sig i Bibelns läror. De ville ha gemenskap kring Ordet så mycket som möjligt och nå ut till klasskamrater och arbetskamrater med evangeliet som Gud så rikligen välsignade.

Djupet av andliga upplevelser och kärlek till deras frälsare som uppvisades i många unga människors liv borde uppmuntra oss till bön för liknande bevis i våra ungdomar och för oss själva i våra församlingar.

Evangeliet har inte något behov av stöd "det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror" (Rom 1:16 Reformationsbibeln). En klarare bild kan man inte få än i Apostlagärningarna om evangeliets innehåll och framförande. Håller vi oss till dessa principer som är väl beprövade då kan vi med full förtröstan be för väckelse bland barn och ungdomar.

Jonathan Edwards får sista ordet:
"När våra ungdomar träffades, ville de bara prata om Jesu Kristi förträfflighet och Hans kärlek intill döden; om frälsningsvägens härlighet; om Guds underbara, fria nåd; Hans storartad frälsningsverk i själen; om sanning och visshet i de stora ting i Guds Ord och om Hans väldoftande fullkomligheter".

Etiketter: väckelse

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln