Barnabasbloggen

Barnabasbloggen

 • Vallersvik 1848 - troendedop eller omdop?

  17 mars 2018 08:04 – Jonas Melin
  Idag har jag varit på tjänsteresa i Halland. Då passade jag på att besöka Vallersvik vid havet utanför Frillesås. Jag gick ner till minnesstenen och läste texten:

  Den 21 sept. 1848 döptes här  B. N. NilssonS. K. NilssonSofia U. NilssonA. LindströmA. Vång
  Samma dag bildades i BorekullaSveriges första baptistförsamlingmed F. O. Nilsson som pastor
  Sveriges 60 000 baptister reste minnesstenenden 21 sept. 1918Matt 28:19-201 Kor 15:57
  På denna historiska plats finns idag en sommargård och camping som drivs av Vallersvikskyrkan, en ekumenisk baptistförsamling, som tillhör Equmeniakyrkan. Jag fick en stunds samtal med Anders Westman, som är församlingens pastor. Vi pratade bland annat om det stora behovet av församlingsplantering i Halland och vi samtalade också om dopet. Det är naturligt när man är i Vallesrvik. Den plats där en av de första baptistiska dopförrättningarna i vårt land ägde rum och där den första baptistförsamlingen bildades. Anders påminde mig också om att jag en gång hade citerat honom på Barnabasbloggen. 
  När jag var hemma igen läste jag tidningen Dagens stora och intressanta artikel om ekumenikens knäckfrågor. Där beskrivs bland annat olika kyrkors syn på dopet. När Dagen slutligen ska sammanfatta dopfrågan bjuder tidningen på följande häpnadsväckande påstående: 
  "Den stora tvistefrågan gäller omdopet - som baptistiska troendedöpare i frikyrkan praktiserar, men som ogillas av Svenska kyrkan, katoliker och ortodoxa." 
  Har man hört på maken? Dagen påstår att baptister praktiserar omdop. Jag tror inte att det finns någon baptist som skulle hålla med. Barndöpande samfund anklagar baptister och pingstvänner för att praktisera omdop, men baptister praktiserar inte omdop, utan dop av troende. Punkt! Som av  en händelse var det just i frågan om dop och omdop som jag hade citerat Anders Westman en gång får åtta år sedan. Han hade skrivit så här i en artikel i Sändaren: 
  "För en baptist är dopet något som hör samman med omvändelsen, oavsett om föräldrarna har praktiserat spädbarndop tidigare i ens liv — innan man själv var medveten — eller inte. För en spädbarnsdöpare är dopet en akt där Gud handlar i Faderns och Sonens och den helige Andes namn — oavsett om jag är medveten eller inte. Gud handlar.
  När jag som missionspastor med baptistisk dopsyn döper någon som blivit kristen, till exempel i tonåren, är det detta som är personens dop, det är alltså inget omdop. Det är därför lika nedvärderande att tala om ”omdop” för att beskriva ett baptistiskt dop — som om jag skulle använda begreppet ”tvångsdop” för att beskriva vad ett spädbarnsdop är."
  I samma blogginlägg med diskussion om dopet citerade jag även Peringe Pihlström: "För baptisten finns inget omdop. Att tvingas att acceptera det begreppet är i sig nedlåtande. Dopet till Kristus är ett och sker när en trons relation uppstår i förhållande till människans Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Detta dop kan alltså, om det sker på grund av en för individen medveten tro kallas ett baptistdop för klarhetens skull."
  Det var ju passande att jag var i Vallersvik och pratade med Anders just den dag då Dagen kallar det baptistiska dopet för ett omdop. Jag hoppas att Dagen, som har två baptistiska samfund bland ägarna, lär sig av sitt misstag och aldrig mer skriver att baptister praktiserar omdop, som att det var ett faktum. Det är en anklagelse från meningsmotståndarna, ingenting annat. 

  Det var faktiskt med blandade känslor jag var tillbaka i Vallersvik. Förra gången jag var där var för snart 39 år sedan. Jag och Kerstin var nygifta sen några dagar när vi kom dit och vi jobbade hela sommaren i gårdens sommarteam med barnverksamhet och evangelisation och hade knappt en ledig dag. Det var ingen bra start på vårt äktenskap. Jag var bara tjugo år och jag förstod inte bättre. Tack vare Guds nåd gick det bra ändå och det var en jobbig erfarenhet som har blivit omvandlad till goda råd till andra unga par som gifter sig. Samma goda råd finns redan i moseböckerna. "En nygift man behöver inte gå ut i krig och får inte heller åläggas andra plikter. Ett år är han fri att vara hemma och glädja sin hustru" (5 Mos 24:5). Det borde jag ha läst och tänkt på när jag gifte mig för 39 år sedan. Dagens besök i Vallersvik påminde mig om en av mina smärtsammaste pinsamheter. Jag kan dock meddela att jag har fått förlåtelse. …
 • Låt ingen se ner på dig för att du är gammal

  11 mars 2018 22:32 – Jonas Melin
  Jag började tjäna Gud när jag var ung. När jag var i olika ledarsammanhang hände det ofta att jag var yngst. Ibland kunde det kännas jobbigt, särskilt när det verkade som att jag inte blev tagen på allvar på grund av min ungdom. Ett bibelord som jag levde på då var Paulus ord till sin unge medarbetare Timotheos. "Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, i tro och renhet" (1 Tim 4:12).

  Nu är jag inte ung längre. Det händer allt oftare att jag är äldst i olika ledarsammanhang. Jag är på en resa, en pastorssamling eller på en konferens och helt plötsligt kommer jag på att jag är den äldste i sällskapet. Jag blir lika förvånad varje gång. Jag känner mig ju inte så gammal (vem gör det förresten?).

  Under det sista året har vi pratat mycket om generationsväxling och vikten av att lämna över ansvaret till ett yngre ledarskap. Vi pratar om det i den församling jag är med i och vi pratar om det på samfundsnivå. Jag håller med om det, och jag håller med om att nyckelgenerationen i församlingen är dem som är ungefär mellan 30 och 45, men jag tror att det pratet kan gå lite för långt. Jag tror att även vi som närmar oss 60 har mycket kvar att ge.

  Jag fick en påminnelse om det i veckan,när jag var på NFU:s handledardagar. På kvällsgudstjänsten predikade Roine Swensson om Moses och påminde om att Moses var 80 år när Gud kallade honom genom den brinnande busken. Det blev en väldig uppmuntran för mig. Gud använder även de gamla! Vi som är lite äldre har fortfarande en roll att spela. Helt plötsligt den kvällen kom 1 Tim 4:12 upp i mina tankar igen, men nu hade texten förändrats: "Låt ingen se ner på dig för att du är gammal, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, i tro och renhet." Jag kände att det var Gud som talade till mig och det var precis vad jag behövde få höra just då.

  Jag får vara med och tjäna Gud ett tag till. Det är jag tacksam för.…
 • Tio år med Barnabasbloggen

  10 mars 2018 15:42 – Jonas Melin
  För tio år sedan startade jag Barnabasbloggen. Tioårsdagen passerade obemärkt förbi för ett par veckor sedan, men jag tänker att det ändå kan vara värt att uppmärksamma detta. I mitt allra första inlägg den 22 februari 2008 skrev jag så här:

  På Barnabasbloggen vill jag delta i samtalet om den kristna tron och vad det innebär att följa Jesus idag. Mitt största intresse kommer att vara församlingen och dess uppdrag i världen. Jag vill dela mina tankar om hur församlingen ska fungera i vår tid och hur den ska lyckas med sitt uppdrag.
  Jag hoppas att några vill läsa det jag skriver och kanske delta i samtalet.

  Efter tio år kan jag konstatera att det blev som jag tänkte, att det är många som läser det jag skriver och deltar i samtalet. En stor skillnad mot hur det var i början är att det numera inte är så många som kommenterar här på bloggen, utan det mesta av samtalet sker på Facebook. Det är på ett sätt lite tråkigt eftersom det är svårare att gå tillbaka och läsa.

  I det första inlägget beskrev jag också kortfattat varför jag valde att kalla min blogg Barnabasbloggen. Jag är verkligen glad över det namnet och Barnabas har en ännu större betydelse för mig idag än vad han hade då. Man kan säga att det var lite profetiskt att bloggen fick det namnet för tio år sedan, eftersom jag fem år senare fick något av en "Barnabastjänst" i Alliansmissionen.

  Om du vill veta vem Barnabas var och varför jag kallar bloggen för Barnabasbloggen kan du läsa mer här: Barnabas.

  Jag har förstått att det är många som uppskattar det jag skriver och när Barnabasbloggen nu fyller tio år skulle det vara roligt med några vittnesbörd om vad den har betytt. Extra roligt är det förstås ifall kommentarerna kommer här på bloggen.…
 • Församlingen har en förening - reflektioner efter ett årsmöte

  1 mars 2018 19:44 – Jonas Melin
  Igår hade vi årsmöte i vår församling. Jag tyckte att det var en inspirerande kväll och jag tror att de flesta av deltagarna håller med mig. Årsmöten kan förstås vara lite sega, men det kan också vara inspirerande när man med tacksamhet till Gud och varandra för lägga det gångna året bakom sig och tillsammans dra upp riktlinjerna för det kommande året. Vi hade många viktiga frågor att prata om igår och det tog sin tid.

  Jag är ordförande i församlingens styrelse och har haft mycket att göra inför årsmötet, men de som sköter ekonomin har haft ännu mer. Det är fantastiskt att det finns goda ideella krafter som tar hand om administrationen i församlingen. De syns inte alltid, men deras gåvor är oumbärliga. Det kan vara ganska komplicerat när man har många anställda och mycket på gång.

  Liksom många andra frikyrkoförsamlingar i Sverige är Råslätts församlingsgemenskap organiserad som en ideell förening. Det har förstås sina sidor, men jag tycker att fördelarna överväger. Vill man som församling kunna samla in pengar, hyra eller äga lokaler, anställa medarbetare, ta emot bidrag och understödja missionärer tillsammans behöver man en juridisk organisation och då tror jag att föreningsformen fungerar bra, även om det också finns andra alternativ (organisationsformen "del av trossamfund" är jämförbar). Den delaktighet, den insyn och det gemensamma beslutsfattande som föreningsformen ger förutsättningar för är en betydande tillgång, men det fungerar förstås inte automatiskt. Även om det är mycket jobb med ett årsmöte känner jag att det är värt besväret.

  Jag tycker att det är viktigt att säga att församlingen inte är en förening. Församlingen är först och främst en gemenskap av lärjungar, som tror på Jesus Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen. Församlingen är inte en förening, men församlingen har en förening. Det är stor skillnad. Hos oss fungerar det så att alla är välkomna i att delta i församlingsgemenskapen, men den dag man bestämmer sig för att överlåta sig till församlingen och bli medlem, så blir man också medlem i föreningen. Medlemskapet ger både rättigheter och skyldigheter. En rättighet är att få vara med på årsmöten och församlingsmöten och få vara med och fatta beslut. Vi försöker söka Herren tillsammans i samtal och bön och fatta beslut i så stor enighet som möjligt. Vi är inte alltid överens om allting, men det är väldigt sällan som vi behöver ha en omröstning. När församlingen var väldigt liten tog vi nästan alla beslut på församlingsmöten. Nu när församlingen är betydligt större är det annorlunda. Fler beslut tas numera i styrelsen och församlingsledningen och jag tror att det är oundvikligt att det blir så. Vi försöker att hela tiden bygga på bibliska principer för församling och ledarskap och samtidigt anpassa oss till vad som fungerar bäst i den aktuella situationen. Det är ofta en balansgång mellan olika önskemål och överväganden och man måste vara beredd att göra korrigeringar och förändringar. Det har vi även fått göra i år.

  Mitt i allt detta är det är min förvissning att Jesus Kristus är huvudet för kroppen och att han är den som leder vår församling framåt. Det är Jesus som bygger församlingen och vi får vara med!

  Här finns några andra texter om församling och ledarskap.

  Vad är en församling?

  Hur styr Gud sin församling? del 1: gemensamt beslutsfattande

  Församlingsledare och medhjälpare

  Lite mer om församlingsledare och medhjälpare

  Så tänker jag. Hur tänker du?…
 • Bokpresentation: Discovering Biblical Equality

  26 februari 2018 22:20 – Jonas Melin
  Jag har länge tänkt att jag ska skriva en presentation av boken Discovering Biblical Equality, men av olika skäl har det inte blivit av. Ett blogginlägg av Katarina Hedman fick mig att äntligen ta tag i saken. Hon ställer frågan: Var är männen som brinner för att lyfta upp kvinnor? Jag kände mig utmanad av den frågan.

  Under många år som bibellärare på Mariannelunds folkhögskola har jag medvetet försökt uppmuntra unga kvinnor att kliva fram och gå in i ledarskap. Samma inställning har jag i min nuvarande tjänst i Svenska Alliansmissionen. Jag tror att Gud kallar och utrustar kvinnor för ledaruppgifter i församlingen och jag vill vara med och lyfta kvinnor i deras tjänster. Om jag har lyckats eller om jag brinner för det får andra bedöma.

  En ständigt återkommande fråga är vad Bibeln säger om jämställdhet mellan män och kvinnor och mäns och kvinnors roller i familj och församling. Är det så att Bibeln sätter gränser för vilka ledaruppgifter en kvinna kan ha i församlingen, eller är det inte så? För en kristen som tror att Bibeln är Guds ord och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv är det förstås en helt avgörande fråga.

  Själv har jag inte skrivit så mycket i detta ämne, utan mest hänvisat till vad andra har skrivit. I inlägget Kvinnliga pastorer?! från 2009 ger jag tips på några böcker och intressanta länkar. Där nämner jag bland annat boken Discovering Biblical Equality - Complementarity Without Hierarchy, och nu är det alltså dags att presentera den lite utförligare.

  Det här är en rejäl bok. Den är på över 500 sidor, har 23 författare och 29 kapitel. Den försöker täcka in alla aspekter av denna intressanta och viktiga fråga och jag tror att den lyckas ganska bra med det. Redaktörer för detta omfattande verk är Ronald W. Pierce, Rebecca Merrill Groothuis och Gordon D. Fee. Boken är skriven med en evangelikal utgångspunkt och ambitionen är att visa att man som en evangelikal och bibeltroende kristen på goda grunder kan försvara jämställdhet mellan män och kvinnor och kvinnligt ledarskap i församlingen. Bokens undertitel ger en tydlig signal om budskapet. Män och kvinnor är olika och kompletterar varandra, men det finns ingen gudagiven hierarki mellan dem.

  Boken är indelad i fem delar. Den första delen har tre kapitel och ger en historisk översikt (se mer nedan om kapitel 2). Den andra delens tio kapitel behandlar Bibelns undervisning i frågan och går igenom många av de bibeltexter som berör ämnet på ett eller annat sätt. Dessa exegetiska kapitel är mycket intressanta och kanske bokens mest matnyttiga texter. Den tredje delen har sex kapitel och tar upp olika teologiska frågor, som t.ex. auktoritet och underordnande och manligt och kvinnligt i gudsbilden (se även kommentaren om kapitel 14 nedan). Den fjärde delen har fem kapitel och tar upp bibeltolkningsprinciper (hermeneutik) i relation till frågor som är aktuella i den nutida kulturella kontexten. Den femte och sista delen innehåller fem kapitel och handlar om hur vi praktiskt kan leva ut lärdomarna som kvinnor och män i vardagen, i familjen och församlingen. Texterna håller överlag en hög nivå och är för det mesta mycket läsvärda, även om jag förstås inte tycker att allt är lika intressant eller relevant. Jag fick hursomhelst mycket att bita i och fundera på, vare sig jag höll med om slutsatserna eller inte. Det är värt att notera att boken är väldigt präglad av den amerikanska debatten där två läger står mot varandra. På ena sidan står Council on Biblical Manhood and Womanhood, som förespråkar manligt ledarskap i familj och församling. På den andra sidan står Christians for Biblical Equality, och den här boken är ett inlägg i debatten från deras sida, vilket också titeln antyder.

  Jag har varken utrymme eller tid att kommentera alla 29 kapitlen, men det är två som jag speciellt vill lyfta fram.

  Kapitel 2 har rubriken Evangelical Women in Ministry a Century Ago och är skrivet av Janette Hassey. Kapitlet går igenom perioden 1850-1930 och visar vilken stor frihet det fanns för kvinnliga förkunnare och ledare under denna period ibland väckelsekristna i den nordamerikanska kristenheten. Författaren går igenom en rad framstående evangelikala ledare som utifrån Bibeln förespråkade kvinnliga predikanter, evangelister, pastorer och missionärer. Bland de mer kända namnen kan nämnas är t.ex. Dwight L. Moody, Albert B. Simpson, Catherine Booth och den i Amerika verksamma svensken Fredrik Fransson. Den senare hade stort inflytande både på Alliansmissionen och Helgelseförbundet i Sverige. Författaren pekar att flera Bibelinstitut som startade under denna tid utbildade även kvinnor för tjänst som förkunnare och på den rika litteratur som skrevs i ämnet under denna period. Hon visar att rötterna till kvinnornas frihet inte fanns i den sekulära rörelsen, utan i väckelserörelsen med inspiration från både Ordet och Anden. Författaren förklarar sedan hur det kom sig att situation för kvinnliga förkunnare förändrades i Nordamerika efter 1930. Från ett svenskt perspektiv kan det vara värt att notera att Örebromissionens grundare John Ongman hade samma inställning till kvinnans tjänst som Fredrik Fransson och att Örebro Missionsskola som grundades i början av 1900-talet utbildade även kvinnor till predikanter och evangelister.

  Kapitel 14 är skrivet av Gordon Fee och har rubriken The Priority of Spirit Gifting for Church Ministry. Det är faktiskt det kapitlet som är anledningen till att jag upptäckte den här boken. 2004 var jag nämligen i England på en konferens för europeiska pingstteologer och Gordon Fee var en av talarna. En av hans föreläsningar byggde på det här kapitlet och han berättade att det skulle publiceras i en bok som snart skulle komma ut. Mitt intresse var väckt. Fee argumenterar för att det är andliga gåvor och inte kön som ska avgöra vilken tjänst en person ska ha i församlingen. Dessutom betonar han hur lite Nya testamentet egentligen säger om hur församlingarna var organiserade och hur ledarskapet såg ut. Han menar att vi inte kan vara dogmatiska när det gäller strukturfrågor och för en mycket intressant diskussion om vad detta betyder för församlingarna i vår tid. Gordon Fee har för övrigt skrivit fyra av bokens kapitel, och alla håller hög kvalitet. Fee är faktiskt en av mina favoritförfattare inom exegetik och hermeneutik. Och det var ett nöja att lyssna på denne gamle man och höra honom både undervisa och berätta om sitt liv. När han var ung och ville läsa teologi blev han varnad att att han skulle förlora sin brinnande tro om han blev akademiker. Han bestämde sig då för att han skulle vara en "Scholar on Fire" och det har han verkligen varit. Gordon Fee är en stor förebild för mig.

  Om du är intresserad av ämnet rekommenderar jag den här boken!…
Etiketter: anabaptist baptist

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln