Synd

F.27 Lydde Adam och Eva Gud och fortsatte de att vara heliga* och lyckliga?
S. Nej, de lydde inte. De valde att synda mot Gud.
Första Moseboken 3:6–8

F.28 Vad är synd?
S. Synd är när vi inte gör det Gud säger åt oss att vi ska göra. Och när vi gör det Gud förbjuder.
Romarbrevet 1:32; Jakobsbrevet 2:10-11; Jakobsbrevet 4:17; Första Johannesbrevet 3:4

F.29 Vad förtjänar varje synd*?
S. Varje synd* förtjänar Guds vrede och (Guds) straff.
Femte Moseboken 27:26; Romarbrevet 1:18; Romarbrevet 6:23; Efesierbrevet 5:6

F.30 Vad var våra urföräldrars synd*?
S. De åt av den frukt som Gud hade sagt åt dem att inte äta.
Första Moseboken 2:16-17; Första Moseboken 3:6

F.31 Vem frestade dem att synda*?
S. Djävulen* frestade Eva och hon gav frukten till Adam.
Första Moseboken 3:1–5; Johannesevangeliet 8:44; Andra Korinthierbrevet 11:3; Uppenbarelseboken 12:9

F.32 Vad hände med världen när våra urföräldrar syndade?
S. Gud uttalade en förbannelse över marken. Och döden kom in i världen, precis som Gud hade varnat dem.
Första Moseboken 2:15-17; Försa Moseboken 3:16-17

F.33 Vad hände med våra urföräldrar när de syndade?
S. Gud kastade ut Adam och Eva ur trädgården. De var inte längre heliga* och lyckliga. Istället var de syndiga* - skyldiga, skamsna och rädda.
Första Moseboken 3:8–13; Första Moseboken 3:16-19; Första Moseboken 3:23

F.34 Adam syndade. Vad hände därför med alla som levde efter honom?
S. Varje person som föddes efter Adam och Eva föddes syndig*.
Psaltaren 51:7; Romarbrevet 5:18-19; Första Korinthierbrevet 15:21-22

F.35 Lämnade Gud världen under en förbannelse? Lämnade Han människor i deras synd?
S. Nej, Gud valde att rädda dem. Gud lovade att sända en Frälsare*.
Matteusevangeliet 1:21; Johannesevangeliet 3:16-17; Första Johannesbrevet 4:14