Ordlista

Abram / Abraham
Abraham är alla judars far. Hans namn var Abram. Sedan ändrade Gud hans namn. Gud gav honom ett löfte. Han sa att Abrahams familj skulle bli ett stort folk. Gud skulle välsigna* alla andra folk genom ett av sina barn.

Adam
Adam var den första människa som Gud skapade. Gud skapade Adam av jord från marken.

Adoption
Adoption är den juridiska handling som för en person in ens familj. Den personen uppfostras nu som ens eget barn. Innan, så var vi främlingar inför Gud och var Guds fiender. Men nu har Gud kallat oss Sina egna älskade barn.

Ande
En ande är en varelse som inte har kropp och ingen kan se den. Gud är ande. Gud gjorde andra ande-varelser (änglar*) som vi inte kan se. Dessa kan vara goda eller onda. En människas själ* kallas ibland människans ande [se själ*].

Avla
Tidpunkten när ett barn blir till och nytt liv börjar i en kvinnas kropp. Kan också skrivas som att bli till eller bli gravid.

Barnaskap
Se Adoption

Bibeln
Ett annat namn på Skriften. Det som profeternas* och apostlarnas* skrivet. Alla böckerna i Gamla och Nya Testamentet*.

David
David var kung över hela Israel*. Gud gav ett löfte till David. Han sa till David att en av hans söner skulle vara Kung i evighet.

Djävul
Djävul är ett annat namn för Satan*. Satan* är den värsta av de onda änglarna* [se ängel].

Domare
En person som säger vad som är rätt och fel. En person som bestämmer om en person har gjort rätt eller fel.

Döma
Att bestämma vad som är rätt och fel. Att tala mot någon som har gjort fel.

Egypten
Egypten var ett land söder om Israel*. Jakobs söner levde i Egypten många år tills Mose ledde dem ut ur Egypten. När Jesus var en liten pojke, så var hans familj där ett tag.

Eva
Eva var den första kvinnan Gud skapade. Gud skapade Eva av ett ben från Adams sida (Adams revben).

Evangelium
De goda nyheterna till alla att Gud räddar människor från synd* genom Jesus Kristus. De goda nyheterna om det Jesus har gjort för oss genom sitt liv, sin död och genom att uppstå från de döda. Budskapet från Gud till oss.
Evangelierna är de fyra böckerna i början av Nya Testamentet.

Evig
Sådant som alltid har funnits och alltid kommer att fortsätta är evigt. Något som inte har början eller slut.

Exil
Se landsförvisning*

Frälsare
Jesus* Kristus* är Frälsaren. Någon som tar oss tillbaka till Gud och räddar oss från att blir straffade för de dåliga saker vi har gjort.

Frälsning
Frälsning är när Gud räddar oss från syndens* resultat och syndens* makt. Att bli frälst eller räddad från dåliga saker.

Fångenskap (babyloniska)
Se landsförvisning*

Förbannelse
Ett kraftfullt ord som kan ge skada eller straff åt någon eller något.

Förlåta
Att förlåta är att visa kärlek och inte komma ihåg dåligheter emot någon. När Gud förlåter oss, så håller Han inte dåliga saker vi gör emot oss.

Förtrösta på
Att förtrösta på är att följa någon eller något som du tror är sant. Att ha tro* och agera med tro* [se tro].
Gamla TestamentetBibelns* första del. De heliga* böcker som människor skrev innan Jesus* föddes.

Guds Son
Guds Son är en titel. Den används för att tala om Jesus* i Nya Testamentet*. Den betyder att Jesus kommer från Gud Fadern. Kristna* kan också bli Guds söner och döttrar. Det händer när de tror* på Jesus och han gör dem till en del av Guds familj.

Hedersam
Att handla väl. Att leva på ett sätt som visar respekt mot Gud och mot människor. Att vara en person som gör det som är gott och rätt.

Helig
Att vara helig är att vara avskild åt Gud. Att vara som Gud är. Att vara gudaktig. När vi är heliga är vi utan synd. Vi är rena inför Gud.

Helig Ande
Guds Ande [se Ande*] som Jesus sände för att hjälpa människor. Den Helige Ande är ett annat namn för Gud. Kallas också för Guds Ande, Kristi Ande och Anden som hjälper oss. Den Helige Ande är en person, men inte en människa som vi är. Han är Gud, likvärdig med Gud Fadern och med Gud Sonen [se också Treenighet]. Han gör Guds arbete bland människorna i världen. Ingen ser den Helige Ande, utan Han lever bland och i dem som känner Jesus.

Herre
Herre är Guds namn i Bibeln*. Det betyder att Han står över allt annat och härskare över allt. Ett namn som vi använder för Jesus* när vi lyder Honom.

Helvetet
Helvetet är en plats där Gud har avskilt onda människor från Sig själv. Helvetet är platsen där onda människor straffas efter döden.

Himlen
Himlen är platsen där Gud och Kristus är. Gud bor där och härskar där. Himlen är platsen dit människor som verkligen känner Gud och Jesus kommer efter de har dött. Den plats där människor alltid kommer att vara lyckliga och utan bekymmer. Den nya himlen och den nya jorden är det framtida hemmet för dem som känner Gud.
HjärtaHjärtat är den viktigaste delen av en människa. Den del av en människa som känner, tänker och beslutar saker.

Hopp
Att se fram mot en framtida sak som Gud har lovat.

Isak
Isak var Abrahams* son. Gud gav honom till Abraham när Abraham var gammal. Han var den son som Gud hade lovat Abraham.

Israel
Israel är det namn som Gud gav till Jakob*. Han hade tolv söner. Hans barn kallades Israels barn. Israel blev också namnet på det folk som kom ur hans familj. När folket kom till det land som Gud gett dem, så gav de landet namnet Israel.

Jakob
Jakob var Isaks* son. Han hade många söner. Gud talade till Jakob och ändrade hans namn till Israel*. Hans barn blev kända som Israels barn. När det inte fanns någon mat i landet, så gick de till Egypten* för att hitta mat. Jakob dog där. Han familj stannade kvar där i 400 år.

Jesus
Jesus är Guds* Son. Han kom till världen för att rädda människor från deras synder*. Han är den Messias* som Guds folk hade väntat på.

Johannes
Johannes var en apostel. Han var också mycket nära vän med Jesus*. Han lyssnade noga på Jesus och skrev många av de saker han sagt i sin bok. När han var en gammal man, gav Gud honom en syn. Han skrev vad han såg i Bibelns* sista bok.

Juda
Juda var en av Jakobs* söner. När hans far var döende, välsignade* han honom. Han sa att hans familj skulle regera över de andra. David* kom ur den familjen. Många år senare föddes Jesus* från Judas familj.

Jude
En jude är en person som härstammar från Abraham*, Isak* och Jakob* och deras barn. En person som har judarnas tro*.

Jungfru
En jungfru är en kvinna som inte har haft sex.

Kors
Ett kors är två träbitar som satts ihop. När Jesus* levde, så satte människor brottslingar på ett kors för att döda dem. Jesus* dog på ett kors.

Kristna
Ordet kristen betyder någon som följer Kristus*. Det var inte ett namn de valde själva. Människor började kalla dem kristna därför att de hela tiden pratade om Kristus. De levde också på samma sätt som Jesus*.

Kristus
Kristus är en titel som används som namn på Jesus*. Det betyder ”den utvalde”. Det var ett sätt för de första kristna att säga att Jesus var Messias*.

Landsförvisning / landsflykt / landsförvisad
Människor som måste lämna sitt eget land, ofta för lång tid. De gånger judarna* fördes bort från landet Israel*.

Lita på
Att lita på är att följa någon eller något som du tror är sant. Att ha tro* och agera med tro* [se tro].

Maria
Jesus* mamma. Hon tog hand om honom när han var barn. Hon var där när han dog på korset*. Kom ihåg: Det finns flera kvinnor med namnet Maria i Nya Testamentet*.

Messias
Guds särskilde tjänare. Det namn Gud valde för Jesus Kristus. Den person som Gud sänt för att rädda människor från Guds vrede för deras synder* och för att vara deras kung. Den ende som kan göra så att människor får det rätt med Gud. Den som ska komma och regera över Guds rike i evighet. Guds smorde. Kristus* är det grekiska ordet för Messias. Gud lovade judarna att Messias skulle rädda dem och bli deras kung. De trodde inte att Jesus var Messias när Han kom. Judarna väntar fortfarande på Messias.

Mose
Mose föddes i Egypten* när Jakobs* familj bodde där. Gud valde Mose för att hjälpa judarna*. Han räddade dem och förde dem ut ur Egypten.

Noa
Noa var den man som Gud valt för att bygga en båt. När den stora floden kom, så var Noa och hans familj säkra i båten. Gud täckte jorden med vatten och alla andra människor dog. Gud sa till Noa och hans familj att fylla jorden med människor igen efter det.

Nya Testamentet
Bibelns* sista del, som skrev efter att Jesus* väcktes upp från de döda. Det handlar om det Jesus gjorde och sa. Det handlar också om församlingen.

Nåd
Nåd är en gåva från Gud som vi inte borde få på grund av de dåliga saker vi har gjort. Nåd är vad Gud ger därför att Han är så god mot oss. Den förlåtelse* och hjälp som kommer från Gud.

Omvändelse
Se vända* om

Ondska
Elak. Motsatsen till god. Gör elaka saker. Saker som skadar någon

Profet
En profet var någon som kunde berätta för andra människor vad Gud ville. Profeter talade för Gud för länge sedan. Någon som berättar saker som ska hända i framtiden.

Rike
Där en kung härskar. Ett land där en kung härskar. Guds rike är där Gud härskar.

Rättfärdig
Att vara rättfärdig innebär att ha det rätt ställt med Gud. De rättfärdiga är de människor som har det rätt ställt med Gud. När Gud gör så att en person får det rätt ställt med Honom, så ser Han den personen som ren. En rättfärdig person är Guds vän och inte Hans fiende.

Salomo
Salomo var Davids* son. Han var kung efter att David dött. Gud gjorde honom mycket vis.

Satan
Satan är ett annat namn för Djävulen*. Satan* är den värsta av de onda änglarna* [se ängel].

Själ
Själen är den delen av en människa som vi inte kan se, som är i oss under vårt liv och som lever som efter att vi dött. Gud gav en själ till Adam* och Eva* när Han andades liv in i dem. En människas själ kallas ibland människans ande* [se ande].

Skapare
Skapare är det namn som används för Gud efter som han skapade allting. Han skapade allt som vi kan se och allt som vi inte kan se.

Synd / Syndig
Synd är de felaktiga saker som människor gör mot Gud eller mot andra människor. Vi syndar när vi inte följer de regler Gud har gjort. Vi syndar när vi inte gör det Gud vill att vi ska göra. Alla människor är syndiga därför att de gör saker mot Gud eller mot andra människor. Alla människor är syndiga därför att de föddes med onda begär.

Tempel
Det hus som Salomo* byggde för att ära Gud. En särskild byggnad som judarna* byggde för att ära Gud. De gick dit för att träffa och tala med Gud. Templet fanns i staden Jerusalem. Andra folk byggde tempel för att ära falska gudar.

Tro
Tro innebär att tro på någon eller något. Att lita* på och tro på Gud. Att veta att Gud är verklig, även när vi inte kan se Honom.

Tron
En särskild stol som en kung sitter på. Det är den plats en kung regerar från.

Troende
En troende är en person som känner och förtröstar på Kristus.

Uppståndelse
Uppståndelse innebär väckas upp från döden. Att bli levande igen.

Välsigna
Att säga eller göra något gott för någon. Att tala väl om någon. Att ge något till någon som hedrar dem. Att be Gud att göra gott för någon. Att avskilja någon för särskild nytta.

Välsignad
Ett ord för att benämna någon som tar emot många goda saker. Ett ord for att benämna någon som hålls helig*.

Välsignelser
Välsignelser är de goda saker som Gud gör för oss. När vi ber Gud att välsigna oss, så ber vi Honom att hjälpa oss och göra gott i oss.

Vända om
Att vända om är att vända sig bort från synd*. Att göra det Gud vill att vi ska göra. Att besluta att inte göra de dåliga saker du gjort tidigare.

Ängel
En ängel är en tjänare Gud sänder för att föra fram Hans budskap. En ängel är en ande*. En ängel säger goda saker om Gud. En ängel gör goda saker för människor som är i Guds familj. En ond ängel arbetar för Djävulen*.

Ära
Guds ära är allt som gör Gud vacker och stor, som en stor kung.