Hopp

F.57 Var är Kristus nu?
S. Kristus är nu i himlen*, på Gud Faderns högra sida.
Markusevangeliet 16:19; Apostlagärningarna 5:31; Romarbrevet 8:34

F.58 Ska Kristus komma till den här jorden igen?
S. Ja, Han ska komma tillbaka för att döma alla människor i världen på den sista dagen. Och Han ska frälsa dem som väntar på Honom.
Matteusevangeliet 25:31–32; Andra Thessalonikerbrevet 1:7–9; Andra Timoteusbrevet 4:1; Hebreerbrevet 9:28

F.59 Vad händer med de rättfärdiga* när de dör?
S. De rättfärdigas* kroppar blir åter jord. Deras själar* går för att vara med Herren*.
Första Moseboken 3:19; Predikaren 12:7; Andra Korinthierbrevet 5:8

F.60 Vad händer med onda människor vid döden?
S. De ondas kroppar blir åter jord. Deras själar* genomlider straff. Gud förvarar dem för den dag då Han kommer för att döma.
Lukasevangeliet 16:23-24; Johannesevangeliet 5:28-29; Andra Petrusbrevet 2:9

F.61 Kommer de döda att uppstå till liv igen?
S. Ja, alla döda ska uppstå när Kristus kommer igen.
Daniel 12:2; Johannesevangeliet 5:28-29; Apostlagärningarna 24:14-15

F.62 Vad ska hända med onda människor på den dag då Kristus kommer för att döma?
S. Gud ska straffa dem i helvetet* med ett fördärv som aldrig tar slut. De ska kastas bort från Guds närvaro för alltid.
Matteusevangeliet 25:41; Matteusevangeliet 25:46; Markusevangeliet 9:47-48; Lukasevangeliet 12:5; Lukasevangeliet 16:23-26; Andra Thessalonikerbrevet 1:9; Uppenbarelseboken 20:12-15

F.63 Vad ska hända med de rättfärdiga* människorna?
S. De rättfärdiga människorna ska leva lyckligt med Gud. De ska leva för evigt i en ny himmel* och en ny jord.
Jesaja 66:22–23; Andra Petrusbrevet 3:13; Uppenbarelseboken 21:2–4

F.64 Hur kommer den nya himlen* och den nya jorden vara?
S. I den nya himlen och den nya jorden ska vi vara med Gud. Vi ska aldrig synda. Vi ska aldrig dö. Det ska inte längre finnas någon förbannelse*. Det ska inte finnas någon sorg eller smärta. Vi ska aldrig vara skyldiga, rädda eller skamsna. Vi ska känna den glädje som kommer från Gud.
Hebreerbrevet 12:22-23; Judasbrevet 24; Uppenbarelseboken 21:1–5; Uppenbarelseboken 22:1–4