Gud och Människa

F.1 Vem skapade dig?
S. Gud skapade mig.
Första Moseboken 1:26-27; Första Moseboken 2:7; Apostlagärningarna 17:26

F.2 Vad mer skapade Gud?
S. Gud skapade allting.
Första Moseboken 1:31; Psaltaren 33:6–9; Kolosserbrevet 1:16-17

F.3 Varför skapade Gud dig och allting?
S. Gud skapade mig och allting för Sin egen äras* skull.
Psaltaren 19:2; Jesaja 43:7; Första Korinthierbrevet 10:31

F.4 Hur kan du ära* Gud?
S. Jag ärar* Gud när jag älskar Honom och litar på Honom. Och när jag gör det som Han säger åt mig att jag göra.
Matteusevangeliet 5:16; Johannesevangeliet 14:21; Första Johannesbrevet 5:3

F.5 Varför ska du ära Gud?
S. Därför att Han har skapat mig och har omsorg om mig.
Psaltaren 145:9; Första Petrusbrevet 5:7; Uppenbarelseboken 4:11

F.6 Hur många gudar finns det?
S. Det finns bara en Gud.
Femte Moseboken 6:4; Jesaja 45:5; Jeremia 10:10

F.7 I hur många personer existerar denna Gud?
A. Gud existerar i tre personer.
Matteusevangeliet 3:16-17; Johannesevangeliet 5:23; Johannesevangeliet 10:30; Johannesevangeliet 15:26

F.8 Vilka är de?
S. Fadern, Sonen och den Helige Ande*.
Matteusevangeliet 28:19; Andra Korinthierbrevet 13:13; Första Petrusbrevet 1:2

F.9 Vad är Gud?
S. Gud är ande*. Han har inte någon kropp som människor har.
Johannesevangeliet 4:24; Andra Korinthierbrevet 3:17; Första Timoteusbrevet 1:17

F.10 Hade Gud en början?
S. Nej, Gud har alltid funnits och Gud kommer alltid att finnas.
Andra Mosebok 3:14; Psaltaren 90:2; Jesaja 40:28

F.11 Förändras Gud?
S. Nej, Gud är alltid densamma.
Psaltaren 102:27–28; Malaki 3:6; Hebreerbrevet 13:8

F.12 Var är Gud?
S. Gud är överallt.
Psaltaren 139:7–12; Jeremia 23:23-24; Apostlagärningarna 17:27-28

F.13 Kan du se Gud?
S. Nej, jag kan inte se Gud, men Han ser alltid mig.
Psaltaren 33:13–15; Ordspråksboken 5:21; Johannesevangeliet 1:18; Första Timoteusbrevet 1:17

F.14 Vet Gud allt?
S. Ja, Gud vet allt. Jag kan inte gömma något för Gud.
Första Samuelsboken 2:3; Ordspråksboken 15:3; Hebreerbrevet 4:13

F.15 Kan Gud göra allt?
S. Ja, Gud kan göra allt det heliga* Han vill.
Jesaja 46:9–10; Daniel 4:31-32; Efesierbrevet 1:11

F.16 Var kan jag lära mig hur jag kan lära känna, älska och lyda Gud?
S. Gud har visat mig hur jag kan lära känna Honom, lita på Honom, älska Honom och lyda Honom i Hans ord, Bibeln.
Psaltaren 119:104–105; Johannesevangeliet 20:30-31; Andra Timoteusbrevet 3:15

F.17 Vad lär Bibeln dig?
S. Bibeln lär mig sanningen om Gud och Hans plan för att rädda världen genom Jesus Kristus. Och den lär mig sanningen om mig själv.
Psaltaren 119:159–160; Johannesevangeliet 17:17; Andra Timoteusbrevet 3:14-17

F.18 Vem skrev Bibeln?
S. Människor som var ledda och undervisade av den Helige Ande*.
Andra Petrusbrevet 1:20-21; Andra Petrusbrevet 3:15-16

F.19 Vilka var våra urföräldrar?
S. Adam och Eva.
Första Moseboken 3:20; Första Moseboken 5:1–2

F.20 Hur skapade Gud våra urföräldrar?
S. Gud formade Adams kropp av jord från marken. Gud formade Eva från Adams kropp.
Första Moseboken 2:7; Första Moseboken 2:21-23; Första Moseboken 3:19; Psaltaren 103:14

F.21 Hur var Adam och Eva annorlunda jämfört med allt annat som Gud hade skapat?
S. Gud skapade Adam och Eva i Sin egen avbild.
Första Moseboken 1:26-27

F.22 Hur kan vi se Guds avbild i Adam och Eva?
S. Gud lät dem härska över Hans skapelse. De kunde förstå vad som är sant. De kunde älska det som är rätt. De kunde njuta av det som är vackert. De kunde göra det som behagar Gud. De kunde tala med Gud och med varandra.
Första Moseboken 1:26-27; Första Moseboken 2:7–9; Psaltaren 147:10–11; Filipperbrevet 4:8

F.23 Vad gav Gud Adam och Eva förutom kroppar?
S. Gud gav dem själar* som aldrig kommer att dö.
Första Moseboken 2:7; Femte Moseboken 6:5; Predikaren 12:7; Matteusevangeliet 16:26

F.24 Har du själ, så som du har en kropp?
S. Ja, jag har en själ* som aldrig kommer att dö.
Sakarja 12:1; Apostlagärningarna 7:59; Andra Korinthierbrevet 5:8

F.25 Hurdana var Adam och Eva när Gud skapade dem?
S. Gud skapade dem heliga* och lyckliga. De levde med Gud i trädgården Han hade skapat för dem.
Första Moseboken 1:26-28; Första Moseboken 2:15-17; Första Moseboken 2:25; Psaltaren 8:5–9

F. 26 Vad begärde Gud av Adam och Eva?
S. Gud begärde att de skulle lita på Honom och lyda Honom fullständigt.
Första Moseboken 2:15-17; Psaltaren 8:5–9)