Frälsaren Jesus Kristus

F.36 Vem är Frälsaren*?
S. Den ende frälsaren* för syndare* är Herren* Jesus* Kristus*.
Lukasevangeliet 2:11; Apostlagärningarna 4:11-12; Första Timoteusbrevet 1:15

F.37 Vem är Jesus Kristus?
S. Jesus Kristus Guds evige* Son.
Johannesevangeliet 1:1,14,18; Johannesevangeliet 3:16,18; Galaterbrevet 4:4; Kolosserbrevet 1:15-18; Hebreerbrevet 1:1–3; Första Johannesbrevet 5:20

F.38 Varför sände Gud sin Son till världen?
S. Gud sände sin Son till världen för att Han älskade oss. Han sände sin Son därför att Han är en barmhärtig och nådig* Gud.
Psaltaren 103:8–11; Johannesevangeliet 3:16-17; Romarbrevet 5:7–8; Efesierbrevet 2:4–5; Första Johannesbrevet 4:9–10

F.39 Var Jesus Kristus både Gud och människa?
S. Ja, Jesus var fullt Gud och Han var fullt människa.
Johannesevangeliet 1:1–3; Filipperbrevet 2:5–11; Kolosserbrevet 2:9; Hebreerbrevet 2:14-18

F.40 Vilket verk utförde Jesus Frälsaren*?
S. Han lydde Gud på alla sätt och Han tog syndiga* människors straff.
Romarbrevet 8:3–4; Filipperbrevet 2:7–8; Hebreerbrevet 4:15; Hebreerbrevet 9:14-15

F.41 Varför dog Jesus?
S. Jesus tog bort Guds vrede genom att dö i syndiga* människors ställe.
Markusevangeliet 10:45; Andra Korintierbrevet 5:19-21; Galaterbrevet 3:13

F.42 Hur kunde Guds evige* Gud lida i syndiga människors ställe?
S. Jesus, Guds Son, blev en människa.
Johannesevangeliet 1:14; Galaterbrevet 4:4–5; Kolosserbrevet 2:9

F.43 Hur blev Guds Son en människa?
S. Han blev till (avlades*) genom den Helige Ande och föddes av jungfrun* Maria.
Jesaja 7:14; Matteusevangeliet 1:18-21

F.44 Vilket sorts liv levde Jesus Kristus på jorden?
S. Ett enkelt, hedersamt* och ödmjukt liv.
Matteusevangeliet 8:20; Matteusevangeliet 11:28-30; Lukasevangeliet 4:18-19; Andra Korintierbrevet 8:9; Andra Korintierbrevet 10:1

F.45 Syndade Herren* Jesus Kristus någonsin?
S. Nej, Han var helig och ren.
Johannesevangeliet 8:29; Andra Korintierbrevet 5:21; Hebreerbrevet 7:26; Första Petrusbrevet 2:21-23

F.46 Vilken sorts död dog Jesus Kristus?
S. Kristus dog på ett kors*.
Lukasevangeliet 23:33; Galaterbrevet 3:13; Filipperbrevet 2:8                                                 

F.47 Blev Kristus kvar i graven när Han hade dött?
S. Nej, Kristus uppstod från döden på den tredje dagen.
Matteusevangeliet 28:5–7; Lukas 24:5–8; Romarbrevet 4:25; Första Korintierbrevet 15:3–4

F.48 Vilka ska Gud rädda från följden av deras synd*?
S. Gud ska rädda dem som vänder* om från synden. Och som tror på Herren* Jesus Kristus.
Markusevangeliet 1:14-15; Johannesevangeliet 3:16-18; Apostlagärningarna 20:21

F.49 Vad innebär omvändelse*?
S. Att omvända* mig är att vara sorgsen över min synd*. Och att vända mig bort från min synd* därför att den förargar Gud.
Lukasevangeliet 19:8–10; Andra Korintierbrevet 7:9–10; Första Thessalonikerbrevet 1:9–10

F.50 Vad innebär det att tro på Kristus?
S. Att tro på Kristus är att förtrösta på Jesus. Det är endast Honom som vi litar* på för vår frälsning*.
Johannesevangeliet 14:6; Apostlagärningarna 4:12; Första Timoteusbrevet 2:5; Första Johannesbrevet 5:11-12

F.51 Kan du vända* om och tro på Kristus i din egen kraft?
S. Nej, jag måste ha hjälp av den Helige Ande*.
Jeremia 13:23; Johannesevangeliet 3:5–6; Johannesevangeliet 6:44; Första Korinthierbrevet 2:14

F.52 Var får människor höra sanningen om Kristus?
S. I Evangeliet*, de goda nyheterna som erbjuder en Frälsare* till alla människor.
Markusevangeliet 1:1; Apostlagärningarna 15:7; Romarbrevet 1:16-17

F.53 Vilka välsignelser* får vi ta emot när vi tror på Jesus Kristus?
S. Gud förlåter* oss och Han förklarar oss rättfärdiga*.
Gud tar emot oss in i Sin familj som Hans egna kära barn.
Gud gör oss heliga* i hjärtat* och i vårt uppförande.
Gud gör oss fulländade till kropp och själ* vid uppståndelsen*.
Romarbrevet 5:18; Galaterbrevet 4:4–6; Efesierbrevet 1:5; Hebreerbrevet 10:10-14; Första Johannesbrevet 3:2

F.54 Ger Gud mig dessa välsignelser* på grund av att jag har förtjänat dem genom mitt goda uppförande?
S. Nej, Gud ger mig dessa välsignelser* på grund av Sin nåd*. Jag förtjänar inte dem och kan inte förtjäna dem.
Jesaja 64:6; Efesierbrevet 2:8–9; Titusbrevet 3:4–7

F.55 Kommer Gud någonsin att ta bort Sina välsignelser* från dem som uppriktigt vänder* om och tror?
S. Nej, Jesus kommer aldrig att lämna dem som litar* på Honom för sin frälsning.
Johannesevangeliet 10:27-30; Romarbrevet 8:38-39; Filipperbrevet 1:6; Första Petrusbrevet 1:3–5

F.56 Vad är Guds nåd*?
S. Guds nåd* är Hans kärlek och godhet mot oss när vi inte förtjänar det.
Andra Moseboken 34:6; Efesierbrevet 1:7–8; Andra Korinthierbrevet 8:9