Bibelns stora berättelse

Bibeln är berättelsen om Guds plan att rädda världen genom sin Son Jesus*.
Här är en kort sammanfattning av den berättelsen.

 
FRÅN ADAM TILL ABRAHAM
Bibeln börjar med Gud. Gud har alltid funnits. Och Gud beslutade att skapa världen. Han skapade himlen*. Han skapade jorden. Och han fyllde dem med bra saker. Sedan skapade Gud en människa som hette Adam*. Han skapade en kvinna som hetta Eva*. Han satte dem i en vacker trädgård. Han gav dem allt som de behövde. Gud sade till dem att det bara var en sak de inte fick göra. De fick inte äta från ett av träden i mitten av trädgården.
En dag kom en orm in i trädgården. Satan* använde ormen för att säga en lögn till Eva. Han sa till henne att äta frukten som Gud hade sagt till dem att inte äta. Han sa till henne att inget dåligt skulle hända dem. Så de valde att tro* den lögnen. De beslutade att inte lyda Gud. De åt av frukten. När de gjorde det, skickade Gud ut dem från den trädgård han hade skapat åt dem. Men han lämnade inte dem. Han vakade över dem. Han gav dem kläder för att skyla sig. Han gav dem barn. Och han gav dem ett löfte. Gud sa att han skulle ge dem en son. Han sa att, en dag, ska denna son krossa ormens huvud.

Efter att Adam och Eva lämnat trädgården hände många saker. En av deras söner dödade sin egen bror. Deras barn och deras barns barn växte i antal. De byggde städer. Allteftersom fler och fler människor kom att leva på jorden, blev de mer och mer onda*.

Så Gud bestämde sig att sända en stor flod över jorden. Floden skulle förgöra alla människor och alla djur på jorden. Men Gud valde en människa som skulle fortsätta leva. Hans namn var Noa*. Han skulle bygga en båt. Han skulle föra några av djuren in i båten med honom. Efter floden skulle, Noah och hans familj starta om. De skulle fylla jorden med barn och lära dem att följa Gud. Och Gud sände floden, precis så som han hade lovat. Vattnet från floden täckte jorden i många dagar.

Efter floden, kom Noa och hans familj ut ur båten. De byggde hus. De fick barn. Snart började jorden fyllas med människor igen. Men inte alla människor följde Gud. Istället byggde några av dem en hög byggnad för att ära sig själva. Det flyttade till många platser på jorden. De blev olika folk och nationer.
 
FRÅN ABRAHAM TILL MOSES
Många år gick. Men Gud var inte färdig med människorna på jorden. Han hade en plan för att rädda dem. Så Gud gick till en man som hetta Abram*. Han gav honom ett löfte. Han sade till Abram att han skulle välsigna* honom. Han skulle ge honom ett eget land. Han skulle ge honom en son. Gud ändrade Abrams namn till Abraham. Gud sa till Abraham att han skulle välsigna* alla folk genom honom. Abraham fick en son. Han hette Isak*. Isak växte upp och fick också en son. Han hette Jakob*. Gud ändrade Jakobs namn också. Han kallade honom Israel*. Och Jacobs söner blev kända som Israels* barn.

Många år senare, var det en tid då det inte fanns någon mat i det land som Gud gett till Abraham. Så Jakob och hans familj flyttade till Egypten*. Inte så många år efter att de flyttat till Egypten, så gjorde kungen av Egypten dem till slavar. De bodde där i 400 år.

FRÅN MOSE TILL DAVID
En dag kom Gud till en man som hette Mose*. Gud sa till Mose att han föra Israels* barn tillbaka till det land som Gud gav Abraham. Det här var ett mycket svårt jobb. Men Gud hjälpte Mose. Och, efter att Israels barn kommit ut ur Egypten, så gav Gud ett annat löfte. Han sa till dem att han skulle välsigna dem. Han skulle ge dem det land som han hade lovat Abraham. Och de skulle bli ett stort folk.

Gud och gav också Israel regler för att hjälpa dem att leva för Gud. När de lydde Guds vilja, skulle Gud välsigna dem. Om de inte lydde, skulle Gud inte välsigna dem. Efter många år och många prövningar, så gick folket in i det land som Gud lovat dem. De levde där i många år. Gud var med dem. Han sände män och kvinnor för att leda dem. De kallades domare*.
 
FRÅN DAVID TILL LANDSFLYKT
Sedan gav Gud Israels folk en kung. Den första kungen följde inte Gud. Så Gud gav den en andra kung. Han hette David*. På samma sätt som han hade gjort med Abraham och Mose, gav Gud ett löfte till David. Han lovade att skapa ett stort folk från hans familj. Han lovade att en av Davids söner inte bara skulle regera över Israel. Denne son skulle bli kung över alla folk i hela världen. Hans rike* skulle vara för alltid.

Medan David var kung, välsignade Gud Israel. David byggde ett stort rike. Folket var starkt. Landet var säkert. David var inte en fullkomlig människa, men han var god. I de dagarna talade Gud till folket genom speciella människor. Dessa människor kallades profeter*.

David fick en son som hette Salomo*. Efter att David dött blev Salomo kung. Gud gjorde honom också stor. Salomo byggde ett särskilt hus för Gud som kallades templet*. Templet* var en plats dit folket kom för att hedra Gud.
Men, efter att Salomo dött, så blev det problem i Israels land. Folket ville inte att Salomos son skulle bli nästa kung. Så Israel var inte längre ett folk. Det bröts isär. Folket i norra delen valde en annan kung. De tog namnet Israel. Folket i södra delen valde en egen kung. De tog namnet Juda*. I många år så var det två nationer som slogs med varandra. Ibland hade Juda en bra kung som sa till dem att följa Guds vilja. Men Israel hade aldrig kungar som var till glädje för Gud.

Gud sände profeter till Israel och Juda i många år. Profeterna sa till folket att komma tillbaka till Gud. De sa att Gud skulle straffa dem om de inte kom tillbaka till honom. Gud skulle låta deras fiender komma in i landet. Deras fiende skulle ta bort dem från landet. Sedan skulle Israel och Juda vara i landsflykt* i ett land som inte var deras eget.
Gud varnade dem. Men de ville inte lyssna. Så Gud sände en armé för att slåss mot Israel. De vann över Israel. Många år senare sände Gud en armé till. De slogs med Juda. De förstörde templet. De förde bort folket från landet. Det var en mycket sorgsen tid för Guds folk. Men Gud sände profeter till folket. Profeterna sa att Gud inte skulle glömma dem. Han skulle komma ihåg de löften han gett dem. Gud skulle föra dem tillbaka till det land som han lovat Abraham.
 
FRÅN LANDSFÖRVISNING TILL ÅTERKOMST
I många år levde Guds folk i landsflykt*. Men, en dag, förde Gud många ur folket tillbaka till landet. Det första de gjorde var att återuppbygga templet. Sedan återuppbyggde de murarna runt staden. Och snart sände Gud ledare för att påminna dem om hur Mose hade lärt dem att leva. Folket vara tillbaka i landet.

Men de var inte längre ett stort folk. De hade ingen kung. Men profeterna sa till dem att ha hopp*. Gud skulle fortfarande hålla sina löften till Abraham, Mose och David. Gud skulle sända den son Han hade lovat Abraham. Gud skulle leva bland sitt folk så som han hade lovat Mose. Gud skulle ge en son från Davids familj som skulle regera över alla folk.
 
FRÅN ÅTERKOMSTEN TILL JESUS
Så folket väntade. I nästan 400 år kom det inga ord från Gud. Inga profeter talade. Inga kungar kom för att regera.
Då, en dag, kom Gud till en ung jungfru* som hette Maria*. Han sa till henne att hon skulle få en son. Han sa att denne son skulle sitta på Davids tron*. Denne son skulle kallas Guds Son*. Han skulle få namnet Jesus*.
Snart födde Maria en son. De gav honom namnet Jesus. Gud hade blivit människa. För varje dag blev Jesus äldre och visare. När han blev vuxen valde han några män att bli hans efterföljare. De följde honom från plats till plats. De hörde honom säga underbara saker. De såg honom göra många underbara saker. Han gjorde så att blinda kunde se igen. Han gjorde sjuka människor friska igen. Han gick till och med till människor som hade dött och gav dem liv igen. De så att han var en helig man. Han gjorde inget ont*. Han lydde alltid Mose lagar. Han syndade* inte.

Många människor vara glada att höra det Jesus sa. Men många trodde inte på honom. Några av ledarna blev arga på honom. De sa att Jesus talade på ett sätt som fick människor att tro att Jesus var Gud. De hade rätt. Det gjorde dem så arga att de bestämde sig för att döda Honom.

Så Jesus träffade sina efterföljare och berättade för dem vad som skulle hända. Soldater skulle ta fast honom och hålla Honom fången. De skulle döda honom. Men Hans efterföljare behövde inte vara rädda. Gud skulle ge Jesus livet tillbaka. Och det vara precis vad som hände.

Efter att Jesus uppstått från de döda, lade Han en del tid på att undervisa de män och kvinnor som trodde på honom. Han sa till dem att Han snart skulle vara hos Gud. Men, en dag, skulle Han komma tillbaka. När Han kommer tillbaka, ska Han göra allt det som Gud har lovat Abraham, Mose och David. Men, till dess, sa Jesus till all sina efterföljare att gå överallt och berätta de goda nyheterna om Honom. De skulle säga att Jesus är Guds Son. Han dog och blev levande igen. Och var och en som tror på Jesus, var och en som litar på Hans ord, kommer att ha liv som varar för alltid. Och, en dag, ska de leva med Gud. Men, till dess, ska de inte vara ensamma. Jesus skulle sända den Helige Ande* för att hjälpa dem.

Efter att Jesus hade sagt allt det detta, tog Gud upp Honom genom molnen. Och efterföljarna gjorde det Jesus sagt till dem att göra. De berättade för alla de kunde om Jesus.
 
FRÅN JESUS TILL NU
Efter många år kom Jesus till en av de första som följde Honom, han hette Johannes*. Han gav honom en dröm. Han visade honom många saker om vad som skulle hända i framtiden. Han berättade att livet kommer att bli svårt för kristna. Han berättade att Satan ska slåss mot Gud och ljuga för många människor. Men Han sa till Johannes att inte vara rädd. Jesus ska komma tillbaka till jorden. Han ska besegra Satan. Han ska döma alla som någonsin levat. Han ska straffa Satan och all de som följt honom. Och Han ska samla sitt folk för att vara med Honom för alltid. Han ska skapa en ny himmel* och en ny jord. Och Han ska regera över alla folk. De ska vara hans folk. Och ska vara deras Gud för alltid.

Men det är inte slutet av berättelsen. På ett sätt blir en ny berättelse bara början.