Guds berättelse  Vår berättelse

Copyright 2020 och kan kopieras i delar eller som en helhet och bli använd i dess nuvarande form utan särskilt tillstånd. Dock, det här materialet får inte översättas eller ändras på något sätt utan skriftligt tillstånd från Clear and Simple Media Group. Förfrågningar om tillstånd kan skickas genom kontaktsidan på www.clearandsimplemedia.org.
 
Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln www.folkbibeln.se utom i de fall en egen översättning till enkel svenska har använts.

 
Förord
I många år, har Guds folk använt en samling av frågor och svar för att hjälpa dem att lära nya troende de sanningar som är viktigast för dem. Denna bok ger dessa viktiga sanningar till en ny generation av människor som följer Jesus.
 
Den här boken innehåller 64 Frågor och Svar. Denna bok är skriven med tanke på dem som har svenska som andraspråk. Den är gjord så att den ska göra översättning till andra språk enklare. Varje fråga följs av ett svar. Varje svar följs av stycken från Bibeln. Varje stycke från Bibeln innehåller bibelbokens titel (till exempel: Första Mosebok). Bokens namn följs av namnet på kapitlet där stycket finns (till exempel: kapitel 2). Efter det följer den vers eller de verser där styckes finns (till exempel: vers 3). Så, Första Mosebok kapitel två och vers tre skulle se ut på det här sättet: Första Mosebok 2:3.
 
Den här boken är en kortare variant av boken ”Enkla sanningar för nya troende”. ”Enkla sanningar för nya troende har alla frågor och svar från den här boken. Men den har också många fler frågor och svar tillagda. Den boken har total 144 frågor och svar. Du kan hitta båda böcker att ladda ner från webben på www.asimpleword.org/downloads. 
 
En bearbetning av:
www.clearandsimplemedia.org
 
Råd och redigeringshjälp från
Wycliffe Associates (U.K.)
 
Vissa svar innehåller fragment av meningar (till exempel F.4). Det här sättet att skriva används av Wycliffe Associates (U.K) för att separera verbala idéer för att hjälpa läsare med svenska som andraspråk att få en klarare förståelse av idéerna.
 
Vi skrev den här boken för att hjälpa människor att förstå vad Bibeln säger. Varje fråga och svar hjälper dig att förstå något nytt av Bibelns berättelse.
 
I slutet av varje fråga och svar, hittar du noter. Noterna visar var du kan hitta dessa ord i din Bibel. Varje not har namnet på den bibelbok som orden kommer från. Siffror kommer efter varje namna på en bok. De kan se ut såhär – 2:3. De siffrorna visar var du hittar dessa ord in i bibelboken. Den första siffran visar kapitlet. Den andra siffran visar vilken vers i det kapitlet.
 
Till exempel, Första Mosebok 2:3 innebär att du hittar stycket i Försa Mosebok, kapitel 2 och vers 3. De flesta Biblar som finns i tryck använder den här metoden för att visa dig var du hittar ett stycke i Bibeln.
 
Kom ihåg, den ”lilla boken” ska inte ersätta Bibeln. Den är ett verktyg för att hjälpa dig att förstå Guds Ord, inte för att föra dig bort från det. Det är därför du kommer att se en lista på bibelverser under varje fråga och svar. Varje lista på verser är kort. De verserna visar var man finner svar i Bibeln. Det finns många fler verser som vi skulle kunnat ta med för varje svar. Men de som vi tagit med hjälper dig att få en bra start.