Enkla sanningar för nya troende

Enkla sanninga för nya troende - frågor och svar - andra utgåvan

Förord
I många år, har Guds folk använt en samling av frågor och svar för att hjälpa dem att lära nya troende de sanningar som är viktigast för dem. Denna bok ger dessa viktiga sanningar till en ny generation av människor som följer Jesus.

Den här boken innehåller 144 Frågor och Svar. Varje fråga följs av ett svar. Varje svar följs av stycken från Bibeln. Varje stycke från Bibeln innehåller bibelbokens titel (till exempel: Första Mosebok). Bokens namn följs av namnet på kapitlet där stycket finns (till exempel: kapitel 2). Efter det följer den vers elle de verser där styckes finns (till exempel: vers 3). Så, Första Mosebok kapitel två och vers tre skulle se ut på det här sättet: Första Mosebok 2:3.

En bearbetning av:
www.clearandsimplemedia.org

För att hitta en elektronisk version av den här boken, gå till:
www.asimpleword.org

Vissa svar innehåller fragment av meningar (till exempel F.4)
 
DEL ETT GUD OCH MÄNNISKA
Fråga 1 till 26
 
DEL TVÅ SYND* OCH LAG*
Fråga 27 till 62 
 
DEL TRE KRISTUS OCH FRÄLSNING*
Fråga 63 till 90 
 
DEL FYRA ANDE OCH FÖRSAMLING
Fråga 91 till 117
 
DEL FEM BÖN OCH HOPP
Fråga 118 till 144
 
När du ser den här markeringen*, så innebär den att ordet med markeringen kan hittas i ordlistan i slutet av boken

DEL ETT GUD OCH MÄNNISKA
 
F.1 Vem skapade dig?
S. Gud skapade mig.
Första Moseboken 1:26-27; Första Moseboken 2:7; Apostlagärningarna 17:26

F.2 Vad mer skapade Gud?
S. Gud skapade allting.
Första Moseboken 1:31; Psaltaren 33:6-9; Kolosserbrevet 1:16-17

F.3 Varför skapade Gud dig och allting?
S. Gud skapade mig och allting för Sin egen äras* skull.
Psaltaren 19:2; Jesaja 43:7; Första Korinthierbrevet 10:31

F.4 Hur kan du ära* Gud?
S. Jag ärar* Gud när jag älskar Honom och litar på Honom. Och när jag gör det som Han säger åt mig att jag göra.
Matteusevangeliet 5:16; Johannesevangeliet 14:21; Första Johannesbrevet 5:3

F.5 Varför ska du ära Gud?
S. Därför att Han har skapat mig och har omsorg om mig.
Psaltaren 145:9; Första Petrusbrevet 5:7; Uppenbarelseboken 4:11

F.6 Hur många gudar finns det?
S. Det finns bara en Gud.
Femte Mosboken 6:4; Jesaja 45:5; Jeremia 10:10

F.7 I hur många personer existerar denna Gud?
A. Gud existerar i tre personer.
Matteusevangeliet 3:16-17; Johannesevangeliet 5:23; Johanesevangeliet 10:30; Johannesevangeliet 15:26
 
F.8 Vilka är de?
S. Fadern, Sonen och den Helige Ande*.
Matteusevangeliet 28:19; Andra Korinthierbrevet 13:13; Första Petrusbrevet 1:2
 
F.9 Vad är Gud?
S. Gud är ande*. Han har inte någon kropp som människor har.
Johannesevangeliet 4:24; Andra Korinthierbrevet 3:17; Första Timotheosbrevet 1:17

F.10 Hade Gud en början?
S. Nej, Gud har alltid funnits och Gud kommer alltid att finnas.
Andra Mosebok 3:14; Psaltaren 90:2; Jesaja 40:28

F.11 Förändras Gud?
S. Nej, Gud är alltid densamma.
Psaltaren 102:27-28; Malaki 3:6; Hebreerbrevet 13:8

F.12 Var är Gud?
S. Gud är överallt.
Psaltaren 139:7-12; Jeremia 23:23-24; Apostlagärningarna 17:27-28

F.13 Kan du se Gud?
S. Nej, jag kan inte se Gud, men Han ser alltid mig.
Psaltaren 33:13-15; Ordspråksboken 5:21; Johannesevangeliet 1:18; Första Timotheusbrevet 1:17

F.14 Vet Gud allt?
S. Ja, Gud vet allt. Jag kan inte gömma något för Gud.
Första Samuelsboken 2:3; Ordspråksboken 15:3; Hebreerbrevet 4:13

F.15 Kan Gud göra allt?
S. Ja, Gud kan göra allt det heliga* Han vill.
Jesaja 46:9-10; Daniel 4:31-32; Efesierbrevet 1:11
 
F.16 Var kan jag lära mig hur jag kan lära känna, lita på, älska och lyda Gud?
S. Gud har visat mig hur jag kan lära känna Honom, lita på Honom, älska Honom och lyda Honom i Hans ord, Bibeln.
Psaltaren 119:104-105; Johannesevangeliet 20:30-31; Andra Timotheusbrevet 3:15

F.17 Vad lär Bibeln dig?
S. Bibeln lär mig sanningen om Gud och hans plan för att rädda världen genom Jesus Kristus. Och den lär mig sanningen om mig själv.
Psaltaren 119:159-160; Johannesevangeliet 17:17; Andra Timotheosbrevet 3:14-17

F.18 Vem skrev Bibeln?
S. Människor som var ledda och undervisade av den Helige Ande*.
Andra Petrusbrevet 1:20-21; Andra Petrusbrevet 3:15-16

F.19 Vilka var våra urföräldrar?
S. Adam och Eva.
Första Moseboken 3:20; Första Moseboken 5:1-2

F.20 Hur skapade Gud våra urföräldrar?
S. Gud formade Adams kropp av jord från marken. Gud formade Eva från Adams kropp.
Första Moseboken 2:7; Första Moseboken 2:21-23; Första Moseboken 3:19; Psaltaren 103:14

F.21 Hur var Adam och Eva annorlunda jämfört med allt annat som Gud hade skapat?
S. Gud skapade Adam och Eva i Sin egen avbild.
Första Moseboken 1:26-27

F.22 Hur kan vi se Guds avbild i Adam och Eva?
S. Gud lät dem härska över Hans skapelse. De kunde förstå vad som är sant. De kunde älska det som är rätt. De kunde njuta av det som är vackert. De kunde göra det som behagar Gud. De kunde tala med Gud och med varandra.
Första Moseboken 1:26-27; Första Moseboken 2:7-9; Psaltaren 147:10-11; Filipperbrevet 4:8

F.23 Vad gav Gud Adam och Eva förutom kroppar?
S. Gud gav dem själar* som aldrig kommer att dö.
Första Moseboken 2:7; Femte Moseboken 6:5; Predikaren 12:7; Matteusevangeliet 16:26

F.24 Har du själ, så som du har en kropp?
S. Ja, jag har en själ* som aldrig kommer att dö.
Sakarja 12:1; Apostlagärningarna 7:59; Andra Korinthierbrevet 5:8

F.25 Hurdana var Adam och Eva när Gud skapade dem?
S. Gud skapade dem heliga* och lyckliga. De levde med Gud i trädgården Han hade skapat för dem.
Första Moseboken 1:26-28; Första Moseboken 2:15-17; Första Moseboken 2:25; Psaltaren 8:5-9

F.26 Vad begärde Gud av Adam och Eva?
S. Gud begärde att de skulle lita på honom och lyda honom fullständigt.
Första Moseboken 2:15-17; Psaltaren 8:5-9)

DEL TVÅ SYND OCH LAG
 
F.27 Lydde Adam och Eva Gud och fortsatte de att vara heliga* och lyckliga?
S. Nej, de lydde inte. De valde att synda mot Gud.
Första Moseboken 3:6-8
 
F.28 Vad är synd?
S. Synd är när vi inte gör det Gud säger åt oss att vi ska göra. Och när vi gör det Gud förbjuder.
Romarbrevet 1:32; Jakobsbrevet 2:10-11; Jakobsbrevet 4:17; Första Johannesbrevet 3:4

F.29 Vad förtjänar varje synd*?
S. Varje synd* förtjänar Guds vrede och (Guds) straff.
Femte Moseboken 27:26; Romarbrevet 1:18; Romarbrevet 6:23; Efesierbrevet 5:6

F.30 Vad var våra urföräldrars synd*?
S. De åt av den frukt som Gud hade sagt åt dem att inte äta.
Första Moseboken 2:16-17; Första Moseboken 3:6

F.31 Vem frestade dem att synda*?
S. Djävulen* frestade Eva och hon gav frukten till Adam.
Första Moseboken 3:1-5; Johannesevangeliet 8:44; Andra Korinthierbrevet 11:3; Uppenbarelseboken 12:9

F.32 Vad hände med världen när våra urföräldrar syndade?
S. Gud uttalade en förbannelse över marken. Och döden kom in i världen, precis som Gud hade varnat dem.
Första Moseboken 2:15-17; Försa Moseboken 3:16-17

F.33 Vad hände med våra urföräldrar när de syndade?
S. Gud kastade ut Adam och Eva ur trädgården. De var inte längre heliga* och lyckliga. Istället var de syndiga* - skyldiga, skamsna och rädda.
Första Moseboken 3:8-13; Första Moseboken 3:16-19; Första Moseboken 3:23

F.34 Adam syndade. Vad hände därför med alla som levde efter honom?
S. Varje person som föddes efter Adam och Eva föddes syndig*.
Psaltaren 51:7; Romarbrevet 5:18-19; Första Korinthierbrevet 15:21-22
 
F.35 Lämnade Gud världen under en förbannelse? Lämnade Han människor i deras synd?
S. Nej, Gud valde att rädda dem. Gud lovade att sända en Frälsare*.
Matteusevangeliet 1:21; Johannesevangeliet 3:16-17; Första Johannesbrevet 4:14

F.36 Vad är ett förbund*?
S. Ett förbund är ett allvarligt löfte mellan två eller flera personer.

F.37 Vilka förbund slöt Gud med Israels* folk?
S. Gud lovade att göra Abrahams familj till ett stort folk. Han lovade att välsigna alla folk genom Abraham.
Gud gav Mose lagen. Han lovade att vara med Mose och välsigna Israel om de lydde Honom och följde de lagar Han gav dem.
Gud lovade David att en av hans söner skulle bli en stor kung och regera för evigt.
Gud lovade att Han en dag skulle sluta ett nytt förbund. Han lovade att förlåta människors synder och förändra människors hjärtan.
Första Moseboken 12:1-3; Första Moseboken 15; Andra Moseboken 24:3-7; Andra Samuelsboken 7:16; Jeremia 31:31-34

De tio budorden

F.38 Vad är de tio budorden?
S. De tio budorden är de ord som Gud gav Mose för Israel* folk. Gud själv skrev de tio budorden på två stentavlor.
Andra Moseboken 31:18; Femte Moseboken 9:10

F.39 Vilka är dessa bud?
S. Du ska ha inte några andra gudar framför Mig.
Du ska inte göra några avgudar* eller tillbe* sådana.
Du ska inte missbruka Herrens* din Guds namn.
Tänk på att hålla Sabbatsdagen* helig.
Hedra* din far och din mor.
Du ska inte mörda någon.
Du ska inte begå äktenskapsbrott*.
Du ska inte stjäla.
Du ska inte vittna falskt mot din medmänniska.
Du ska inte ha begär till något som tillhör din medmänniska.
Andra Moseboken 20:1-17

F.40 Vad är det första budet?
S. Det första budet är: Du ska ha inte några andra gudar framför Mig.
Andra Moseboken 20:3; Jesaja 45:5-6

F.41 Vad lär det första budet?
S. Det första budet lär oss att inte tillbe någon annan än Gud.
Psaltaren 44:21-22; Matteusevangeliet 4:10; Uppenbarelseboken 22:8-9

F.42 Vad är det andra budet?
S. Det andra budet är: Du ska inte göra några avgudar* eller tillbe* sådana.
Andra Moseboken 20:4-6; Femte Moseboken 5:8-10

F.43 Vad lär det andra budet?
S. Det andra budet lär mig att inte tillbe avgudar* eller bilder.
Jesaja 44:10-11; Jesaja 46:5-9; Apostlagärningarna 17:29

F.44 Vad är det tredje budet?
S. Det tredja budet är: Du ska inte missbruka Herrens* din Guds namn.
Andra Moseboken 20:7; Femte Moseboken 5:11
 
F.45 Vad lär det tredje budet?
S. Det tredje budet lär oss att vi inte ska använda Guds namn på ett sätt som inte hedrar* Honom.
Jesaja 8:13; Psaltaren 138:2; Uppenbarelseboken 15:3-4

F.46 Vad är det fjärde budet?
S. Det fjärde budet är: Tänk på att hålla Sabbatsdagen* helig.
Andra Moseboken 20:8-11; Femte Moseboken 5:12-15

F.47 Vad lär det fjärde budet?
S. Det fjärde budet lär oss att hedra* Gud i vår vila, i vårt arbete och i vår tillbedjan.
Andra Moseboken 16:23; Jesaja 58:13-14

F.48 Vad är det femte budet?
S. Det femte budet är: Hedra* din far och din mor.
Andra Moseboken 20:12; Femte Moseboken 5:16

F.49 Vad lär det femte budet?
S. Det femte budet lär oss att älska och lyda våra föräldrar.
Ordspråksboken 1:8; Efesierbrevet 6:1-3; Kolosserbrevet 3:20

F.50 Vad är det sjätte budet?
S. Det sjätte budet är: Du ska inte mörda någon.
Andra Moseboken 20:13; Femte Moseboken 5:17

F.51 Vad lär det sjätte budet?
S. Det sjätte budet lär oss att inte hata andra människor eller ta någons liv.
Första Moseboken 9:6; Matteusevangeliet 5:21-22; Första Johannesbrevet 3:15

F.52 Vad är det sjunde budet?
S. Det sjunde budet är: Du ska inte begå äktenskapsbrott*.
Andra Moseboken 20:14; Femte Moseboken 5:18
 
F.53 Vad lär det sjunde budet?
S. Det sjunde budet lär oss att vi inte ska ha sex med någon annan än vår make eller maka.
Matteusevangeliet 5:27-28; Efesierbrevet 5:3-4

F.54 Vad är det åttonde budet?
S. Du ska inte stjäla.
Andra Moseboken 20:15; Femte Moseboken 5:19

F.55 Vad lär det åttonde budet?
S. Det åttonde budet lär oss att vi inte får ta saker som tillhör andra människor.
Andra Moseboken 23:4; Ordspråksboken 21:6-7; Efesierbrevet 4:28

F.56 Vad är det nionde budet?
S. Det nionde budet är: Du ska inte vittna falskt mot en medmänniska.
Andra Moseboken 20:16; Femte Moseboken 5:20

F.57 Vad lär det nionde budet?
S. Det nionde budet lär oss att vara ärliga och säga sanningen.
Psaltaren 15:1-3; Ordspråksboken 12:17; Första Korinthierbrevet 13:6

F.58 Vad är det tionde budet?
S. Det tionde budet är: Du ska inte ha begär till något som tillhör en medmänniska.
Andra Moseboken 20:17; Femte Moseboken 5:21

F.59 Vad lär det tionde budet?
S. Det tionde budet lär oss att vara nöjda* med det vid har.
Filipperbrevet 4:11; Första Timotheosbrevet 6:6; Hebreerbrevet 13:5

F.60 Lydde det judiska folket de lagar som Gud gav till Mose?
S. Nej. Det bröt mot Guds lag och Gud straffade dem, så som han hade varnat dem.
Femte Moseboken 9:12; Hesekiel 39:23
 
F.61 Kan någon hålla Guds bud helt och hållet?
S. Adam lydde inte Gud. Sedan den tiden har inte någon vanlig människa kunnat hålla Guds bud helt och hållet.
Predikaren 7:21; Romarbrevet 3:23; Jakobsbrevet 2:10

F.62 Vad visar de tio budorden för oss?
S. De tio budorden lär oss att Gud är helig och god. De lär oss hur vi kan visa kärlek till Gud och till våra medmänniskor. De visar oss att vi är syndiga* och inte lyder Gud. De visar oss att vi behöver en Frälsare*.
Predikaren 12:13; Första Timotheosbrevet 1:8-9; Romarbrevet 3:20; Romarbrevet 5:13; Romarbrevet 7:7-11; Galaterbrevet 3:19-24

DEL TRE KRISTUS OCH FRÄLSNING*
 
F.63 Vem är Frälsaren*?
S. Den ende frälsaren* för syndare* är Herren* Jesus Kristus.
Lukasevangeliet 2:11; Apostlagärningarna 4:11-12; Första Timotheosbrevet 1:15

F.64 Vem är Jesus Kristus?
S. Jesus Kristus Guds evige* Son.
Johannesevangeliet 1:1,14,18; Johannesevangeliet 3:16,18; Galaterbrevet 4:4; Kolosserbrevet 1:15-18; Hebreerbrevet 1:1-3; Första Johannesbrevet 5:20

F.65 Varför sände Gud sin Son till världen?
S. Gud sände sin Son till världen för att Han älskade oss. Han sände sin Son därför att Han är en barmhärtig och nådig* Gud.
Psaltaren 103:8-11; Johannesevangeliet 3:16-17; Romarbrevet 5:7-8; Efesierbrevet 2:4-5; Första Johannesbrevet 4:9-10

F.66 Var Jesus Kristus både Gud och människa?
S. Ja, Jesus var fullt Gud och Han var fullt Människa.
Johannesevangeliet 1:1-3; Filipperbrevet 2:5-11; Kolosserbrevet 2:9; Hebreerbrevet 2:14-18

F.67 Vilket verk utförde Jesus Frälsaren*?
S. Han lydde Gud på alla sätt och Han tog syndiga* människors straff.
Romarbrevet 8:3-4; Filipperbrevet 2:7-8; Hebreerbrevet 4:15; Hebreerbrevet 9:14-15

F.68 Varför dog Jesus?
S. Jesus tog bort Guds vrede genom att dö i syndiga* människors ställe.
Markusevangeliet 10:45; Andra Korintierbrevet 5:19-21; Galaterbrevet 3:13

F.69 Hur kunde Guds evige* Gud lida i syndiga människors ställe?
S. Jesus, Guds Son, blev en människa.
Johannesevangeliet 1:14; Galaterbrevet 4:4-5; Kolosserbrevet 2:9

F.70 Hur blev Guds Son en människa?
S. Han blev till (avlades*) genom den Helige Ande och föddes av jungfrun* Maria.
Jesaja 7:14; Matteusevangeliet 1:18-21

F.71 Vilket sorts liv levde Jesus Kristus på jorden?
S. Ett enkelt, hedersamt* och ödmjukt liv.
Matteusevangeliet 8:20; Matteusevangeliet 11:28-30; Lukasevangeliet 4:18-19; Andra Korintierbrevet 8:9; Andra Korintierbrevet 10:1

F.72 Syndande Herren* Jesus Kristus någonsin?
S. Nej, Han var helig och ren.
Johannesevangeliet 8:29; Andra Korintierbrevet 5:21; Hebreerbrevet 7:26; Första Petrusbrevet 2:21-23

F.73 Vilken storts död dog Jesus Kristus?
S. Kristus dog på ett kors*.
Lukasevangeliet 23:33; Galaterbrevet 3:13; Filipperbrevet 2:8                                                 

F.74 Blev Kristus kvar i graven när Han hade dött?
S. Nej, Kristus uppstod från döden på den tredje dagen.
Matteusevangeliet 28:5-7; Lukas 24:5-8; Romarbrevet 4:25; Första Korintierbrevet 15:3-4

F.75 Vilka ska Gud rädda från följden av deras synd*?
S. Gud ska rädda dem som vänder* om från synden. Och som tror på Herren* Jesus Kristus.
Markusevangeliet 1:14-15; Johannesevangeliet 3:16-18; Apostlagärningarna 20:21

F.76 Vad innebär omvändelse*?
S. Att omvända* mig är att vara sorgsen över min synd*. Och att vända mig bort från min synd* därför att den förargar Gud.
Lukasevangeliet 19:8-10; Andra Korintierbrevet 7:9-10; Första Thessalonikerbrevet 1:9-10

F.77 Vad innebär det att tro på Kristus?
S. Att tro på Kristus är att förtrösta på Jesus. Det är endast Honom som vi litar* på för vår frälsning*.
Johannesevangeliet 14:6; Apostlagärningarna 4:12; Första Timotheosbrevet 2:5; Första Johannesbrevet 5:11-12

F.78 Kan du vända* om och tro på Kristus i din egen kraft?
S. Nej, jag måste ha hjälp av den Helige Ande*.
Jeremia 13:23; Johannesevangeliet 3:5-6; Johannesevangeliet 6:44; Första Korinthierbrevet 2:14

F.79 Var får människor höra sanningen om Kristus?
S. I Evangeliet*, de goda nyheterna som erbjuder en Frälsare* till alla människor.
Markusevangeliet 1:1; Apostlagärningarna 15:7; Romarbrevet 1:16-17

F.80 Vad har Jesus vår Frälsare* blivit för oss?
S. Jesus Kristus har blivit vår Profet*, vår Präst och vår Kung.
Matteusevangeliet 13:57; Johannesevangeliet 18:37; Hebreerbrevet 1:1-3; Hebreerbrevet 5:5-6; Uppenbarelseboken 1:5

F.81 Hur är Jesus Kristus en Profet*?
S. Därför att han visar oss vem Gud är. Och lär oss hur vi kan behaga Honom.
Femte Moseboken 18:18; Johannesevangeliet 1:18; Johannesevangeliet 4:25-26; Apostlagärningarna 3:22; Första Johannesbrevet 5:20

F.82 Varför behöver vi Kristus som en Profet*?
S. Därför att vi inte kan känna Gud utan honom.
Matteusevangeliet 11:25-27; Johannesevangeliet 17:25-26; Första Korinthierbrevet 2:14-16

F.83 Hur är Jesus Kristus en Präst?
S. Han dog i vårt ställe och Han talar med Gud åt oss.
Psaltaren 110:4; Hebreerbrevet 4:14-16; Hebreerbrevet 7:24-25; Första Johannesbrevet 2:1-2

F.84 Varför behöver vi Kristus som en Präst?
S. Därför att vår synd har gett oss skuld och skam.
Ordspråksboken 20:9; Predikaren 7:21; Jesaja 53:6; Romarbrevet 3:10-11; Romarbrevet 3:23; Jakobsbrevet 2:10

F.85 Hur är Jesus Kristus en Kung?
S. Han regerar över oss och Han försvarar oss.
Psaltaren 2:6-9; Efesierbrevet 1:19-23; Uppenbarelseboken 15:3-4

F.86 Varför behöver vi Kristus som en Kung?
S. Därför att vi är svaga och rädda.
Andra Korinthierbrevet 12:9-10; Filipperbrevet 4:13; Kolosserbrevet 1:11-13; Hebreerbrevet 13:5-6; Andra Timotheosbrevet 1:12

F.87 Vilka välsignelser* får vi ta emot när vi tror på Jesus Kristus?
S. Gud förlåter* oss och Han förklarar oss rättfärdiga*.
Gud tar emot oss in i Sin familj som Hans egna kära barn.
Gud gör oss heliga* i hjärtat* och i vårt uppförande.
Gud gör oss fulländade till kropp och själ* vid uppståndelsen*.
Romarbrevet 5:18; Galaterbrevet 4:4-6; Efesierbrevet 1:5; Hebreerbrevet 10:10-14; Första Johannesbrevet 3:2

F.88 Ger Gud mig dessa välsignelser* på grund av att jag har förtjänat dem genom mitt goda uppförande?
S. Nej, Gud ger mig dessa välsignelser* på grund av Sin nåd*. Jag förtjänar inte dem och kan inte förtjäna dem.
Jesaja 64:6; Efesierbrevet 2:8-9; Titusbrevet 3:4-7

F.89 Kommer Gud någonsin att ta bort Sina välsignelser* från dem som uppriktigt vänder* om och tror?
S. Nej, Jesus kommer aldrig att lämna dem som litar* på Honom för sin frälsning.
Johannesevangeliet 10:27-30; Romarbrevet 8:38-39; Filipperbrevet 1:6; Första Petrusbrevet 1:3-5

F.90 Vad är Guds nåd*?
S. Guds nåd* är Hans kärlek och godhet mot oss när vi inte förtjänar det.
Andra Moseboken 34:6; Efesierbrevet 1:7-8; Andra Korinthierbrevet 8:9

DEL FYRA ANDEN OCH FÖRSAMLINGEN
 
F.91 Vad är Guds vilja för alla som förtröstar på Jesus som sin Frälsare?
S. Han vill att de ska vara heliga i hjärtat* och i allt de gör. Han vill att de ska vara lika Jesus.
Efesierbrevet 1:4; Första Petrusbrevet 1:15; Andra Korinthierbrevet 7:1

F.92 Hur gör Gud oss heliga* i hjärtat* och i allt vi gör?
S. Gud ger oss ett nytt hjärta*. Och Han ger oss den Helige Ande.
Hesekiel 36:26; Romarbrevet 8:1-14; Galaterbrevet 5:22-26; Efesierbrevet 1:13

F. 93 Vem är den Helige Ande*?
S. Den Helige Ande* är Gud. Gud Fadern och Gud Sonen sände den Helige Ande*.
Matteusevangeliet 28:19; Johannesevangeliet 14:26; Johannesevangeliet 15:26; Andra Korinthierbrevet 13:13

F.94 Vad har den Helige Ande blivit för oss nu?
S. Den Helige Ande är Tröstaren, Följeslagaren och Vägvisaren för alla som förtröstar på Jesus.
Johannesevangeliet 16:7-8; Johannesevangeliet 16:12-15; Romarbrevet 8:14-16; Första Korinthierbrevet 6:19; Efesierbrevet 1:14

F.95 Hur kan jag veta att den Helige Ande arbetar med att göra mig helig*?
S. Jag kommer att växa till att bli mer lik min Frälsare, Jesus Kristus. Jag kommer att se Andens frukt i mitt hjärta* och i allt jag gör.
Kolosserbrevet 1:9-12; Efesierbrevet 3:16

F.96 Vad är Andens Frukt?
S. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.
Galaterbrevet 5:22-23

F.97 Kommer du alltid att ha framgång* om du följer Jesus?
S. Nej. Ibland kan jag få det svårt. Ibland kan jag lida eller bli hatad precis som Jesus blev.
Johannesevangeliet 15:18-19; Andra Timotheosbrevet 3:12; Romarbrevet 8:23-25; Jakobsbrevet 1:2-4; Första Petrusbrevet 4:12-13

F.98 Hur hjälper Gud dig när du har det svårt?
S. Han ger mig Anden för att trösta mig. Han ger mig församlingen för att ta hand om mig. Han ger mig Sitt löfte om att i allt arbeta för mitt bästa och till Hans ära.
Romarbrevet 5:3-5; Romarbrevet 8:18; Första Thessalonikerbrevet 5:11; Första Petrusbrevet 4:12-19; Första Petrusbrevet 5:10

F.99 Vad är den universella Församlingen*?
S. Den universella Församlingen* består av hela Guds friköpta* folk. Församlingen* är Gud Faderns familj. Den är Kristus Sonens kropp. Den är platsen där den Helige* Ande* bor.
Första Korinthierbrevet 12:27; Efesierbrevet 3:14-15; Efesierbrevet 5:23; Kolosserbrevet 1:24; Hebreerbrevet 2:11

F.100 Vad är den lokala församlingen*?
S. Den lokala församlingen* är en grupp människor som förtröstar på Jesus Kristus och följer Hans undervisning. De tillber Gud tillsammans. De lyssnar till och lär sig Bibeln tillsammans. De tar hand om varandra och blir omhändertagna. De ber och arbetar tillsammans för att se Guds rike* växa. De döper troende och äter Herrens måltid.
Matteusevangeliet 28:19-20; Apostlagärningarna 2:41-42; Apostlagärningarna 8:36-39; Apostlagärningarna 14:23; Romarbrevet 6:1-5; Första Korinthierbrevet 11:23-26; Titusbrevet 1:5

F.101 Bör du vara med i en lokal församling?
S. Ja. Den lokala församlingen är den gemenskap som hjälper mig att växa och fortsätta vara stark i min tro. Det är där jag lär mig att följa Jesus nya bud.
Hebreerbrevet 10:24-25

F.102 Var är det nya bud som Jesus gav till församlingen?
S. Jesus sa, ”Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra.”
Johannesevangeliet 13:34

F.103 Hur kan vi älska varandra?
S. Vi älskar varandra när vi är goda mot varandra, ber för varandra, och förlåter varandra. Vi älskar varandra när vi talar sanning för varandra och ställer varandras behov före våra egna.
Romarbrevet 12:10; Efesierbrevet 4:32; Kolosserbrevet 3:9; Kolosserbrevet 3:13; Första Thessalonikerbrevet 4:18; Jakobsbrevet 5:16

F.104 Vad är dop*?
S. I dopet* sänker en ledare i församlingen* ned en person under vatten för en sekund. Sedan tas personen upp ur vattnet. De gör detta i Faderns, Sonens och den Helige Andes* namn.
Matteusevangeliet 3:6; Matteusevangeliet 3:16; Markusevangeliet 1:5; Apostlagärningarna 8:12

F.105 Vem kan bli döpt*?
S: Dopet är för alla som omvänder sig från sina synder*. Det är för alla som tror på Kristus för sin frälsning*.
Apostlagärningarna 2:38-39; Apostlagärningarna 8:36-37; Apostlagärningarna 16:30-33

F.106 Vad innebär dop?
S. Dopet* är ett tecken på den troendes* förening med Kristus när Han dog, begravdes och uppstod från de döda. Det säger att jag är med i Hans församling.
Apostlagärningarna 16:30-33; Romarbrevet 6:3-5; Kolosserbrevet 2:12

F.107 Hur påminner kristna varandra om hur Jesus dog för dem?
S. Vi tar del av Herrens måltid tillsammans.
Markusevangeliet 14:22-24; Första Korinthierbrevet 11:23-29

F.108 Vad är Herrens* måltid?
S. I Herrens* måltid äter vi bröd och dricker av bägaren. Vi gör det för att minnas Jesu Kristi död.
Markusevangeliet 14:22-24; Första Korinthierbrevet 11:23-29

F.109 Var betyder brödet?
S. Det brutna brödet talar om Kristi brutna Kropp. Han dog en gång på grund av våra synder*.
Matteusevangeliet 26:26; Första Korinthierbrevet 11:24

F.110 Vad betyder bägaren?
S. Bägaren talar om Kristi blod. Han blödde en gång för vår frälsning*.
Matteusevangeliet 26:27-28; Första Korinthierbrevet 11:25; Hebreerbrevet 9:26-28

F.111 Vem ska äta Herrens* måltid?
S. Herrens måltid är för alla som omvänder* sig från sina synder*. Den är för alla de som tror på Kristus för sin frälsning*.
Första Korinthierbrevet 10:16-17; Första Korinthierbrevet 11:18-29

F.112 Vem gav dopet* och Herrens* måltid till församlingen*?
S. Herren* Jesus Kristus
Matteusevangeliet 26:26-29; Matteusevangeliet 28:18-20

F.113 Varför gav Jesus Kristus dop* och Herrens* måltid till församlingen*?
S. Jesus Kristus gav dem för att visa att Hans folk tillhör Honom. De handlingarna påminner oss om vad Jesus har gjort för oss.
Matteusevangeliet 28:19; Romarbrevet 6:1-5; Första Korinthierbrevet 11:23-26

F.114 Vad var Kristus sista befallning till Sin församling* medan Han var kvar på jorden?
S. ”Jag har fått all makt i himlen* och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar*. Döp* dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidens slut.”
Matteusevangeliet 28:18-20

F.115 Vad är Herrens* dag?
S. Herrens* dag är den första dagen i veckan. De första kristna samlades för gudstjänst* den dagen.
Apostlagärningarna 20:7; Första Korinthierbrevet 16:2; Uppenbarelseboken 1:10

F.116 Varför kallas den Herrens* dag?
S. Därför att Kristus uppstod från de döda den dagen.
Matteusevangeliet 28:1-6; Lukasevangeliet 24:1-6; Johannesevangeliet 20:1

F.117 Hur tillbringar vi Herrens* dag bäst?
S. Vi tillbringar bäst Herrens* dag när vi samlas med Guds folk för att tillbe Honom och uppmuntra varandra i tron.
Psaltaren 27:4; Romarbrevet 12:9-13; Kolosserbrevet 3:16
 
DEL FEM BÖN OCH HOPP
 
F.118 Vad är bön?
S. Bön är när vi talar med Gud. Vi tackar Honom för Hans godhet. Vi bekänner vår synd*. Vi ber om sådant som behagar Honom.
Matteusevangeliet 6:6; Filipperbrevet 4:6; Första Johannesbrevet 5:14

F.119 I vems namn ska vi be?
S. Vi ska be i Jesu namn.
Johannesevangeliet 14:13-14; Johannesevangeliet 16:23

F.120 När och var ska vi be?
S. Vi kan be till Gud varsomhelst, närsomhelst.
Matteusevangeliet 6:6; Efesierbrevet 6:18; Apostlagärningarna 21:5; Kolosserbrevet 4:2

F.121 Vad gav Jesus oss för att lära oss att be?
S. Jesus gav oss Herrens* bön.
Matteusevangeliet 6:9-15; Lukasevangeliet 11:2-4

F.122 Hur lyder Herrens* bön?
S. Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat*.
Låt ditt rike* komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen*.
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
Och förlåt* oss våra skulder*,
så som vi förlåter* dem
som står i skuld* till oss.
Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda*.
Matteusevangeliet 6:9-13

F.123 Hur många böner finns det i Herrens* Bön?
S. Det finns sex böner.

F.124 Vilken är den första bönen?
S. ”Låt ditt namn bli helgat.”
Matteusevangeliet 6:9; Lukasevangeliet 11:2

F.125 Vad ber vi om i den första bönen?
S. Vi ber att alla människor ska prisa Guds namn.
Psaltaren 8:2-3; Psaltaren 72:18-19; Psaltaren 113:1-3)

F.126 Vad är andra bönen?
S. ”Låt ditt rike* komma.”
Matteusevangeliet 6:10; Lukasevangeliet 11:2

F.127 Vad ber vi om i andra bönen?
S. Vi ber att alla människor i världen ska höra och tro på de goda nyheterna. Vi ber att de ska lyda Jesus som Herre*.
Johannesevangeliet 17:20-21; Apostlagärningarna 8:12; Apostlagärningarna 28:30-31; Uppenbarelseboken 11:15

F.128 Vad är tredje bönen?
S. ”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen*.”
Matteusevangeliet 6:10

F.129 Vad ber vi om i andra bönen?
S. Vi ber att människor på jorden i allt ska göra som Gud önskar, precis som änglarna* gör i himlen*.
Psaltaren 103:19-22; Psaltaren 143:10

F.130 Vad är den fjärde bönen?
S. ”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.”
Matteusevangeliet 6:11; Lukasevangeliet 11:3

F.131 Vad ber vi om i fjärde bönen?
S. Vi ber att Gud ska ge oss allt vi behöver för våra kroppar.
Psaltaren 145:15-16; Ordspråksboken 30:8-9; Matteusevangeliet 6:31-33

F.132 Vad är femte bönen?
S. ”Och förlåt* oss våra skulder*, så som vi förlåter* dem som står i skuld* till oss.”
Matteusevangeliet 6:12; Lukas 11:4

F.133 Vad ber vi om i femte bönen?
S. Vi ber att Gud ska förlåta* våra synder*. Och vi ber att Gud ska hjälpa oss att förlåta* dem som har gjort oss illa.
Psaltaren 51:4-5; Matteusevangeliet 5:23-24; Efesierbrevet 4:32

F.134 Vad är sjätte bönen?
S. ”Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda*.”
Matteusevangeliet 6:13; Lukasevangeliet 11:4

F.135 Vad ber vi om i den sjätte bönen?
S. Vi ber att Gud ska hålla oss borta från synd*. Och skydda oss från det onda*.
Psaltaren 119:11; Första Korinthierbrevet 10:13; Andra Timotheosbrevet 4:18

F.136 Vad lär vi oss av bön?
S. Bön lär oss att vi måste lita* helt på Gud för Hans hjälp.
Efesierbrevet 6:18; Filipperbrevet 4:6; Hebreerbrevet 4:16

F.137 Var är Kristus nu?
S. Kristus är nu i himlen*, på Gud Faderns högra sida.
Markusevangeliet 16:19; Apostlagärningarna 5:31; Romarbrevet 8:34

F.138 Ska Kristus komma till den här jorden igen?
S. Ja, Han ska komma tillbaka för att döma alla människor i världen på den sista dagen. Och han ska frälsa dem som väntar på honom.
Matteusevangeliet 25:31-32; Andra Thessalonikerbrevet 1:7-9; Andra Timotheosbrevet 4:1; Hebreerbrevet 9:28

F.139 Vad händer med de rättfärdiga* när de dör?
S. De rättfärdigas* kroppar blir åter jord. Deras själar* går för att vara med Herren*.
Första Moseboken 3:19; Predikaren 12:7; Andra Korinthierbrevet 5:8

F.140 Vad händer med onda människor vid döden?
S. De ondas kroppar blir åter jord. Deras själar* genomlider straff. Gud förvarar dem för den dag då Han kommer för att döma.
Lukasevangeliet 16:23-24; Johannesevangeliet 5:28-29; Andra Petrusbrevet 2:9

F.141 Kommer de döda att uppstå till liv igen?
S. Ja, alla döda ska uppstå när Kristus kommer igen.
Daniel 12:2; Johannesevangeliet 5:28-29; Apostlagärningarna 24:14-15

F.142 Vad ska hända med onda människor på den dag då Kristus kommer för att döma?
S. Gud ska straffa dem i helvetet* med ett fördärv som aldrig tar slut. De ska kastas bort från Guds närvaro för alltid.
Matteusevangeliet 25:41; Matteusevangeliet 25:46; Markusevangeliet 9:47-48; Lukasevangeliet 12:5; Lukasevangeliet 16:23-26; Andra Thessalonikerbrevet 1:9; Uppenbarelseboken 20:12-15

F.143 Vad ska hända med de rättfärdiga* människorna?
S. De rättfärdiga människorna ska leva lyckligt med Gud. De ska leva för evigt i en ny himmel* och en ny jord.
Jesaja 66:22-23; Andra Petrusbrevet 3:13; Uppenbarelseboken 21:2-4

F.144 Hur kommer den nya himlen* och den nya jorden vara?
S. I den nya himlen och den nya jorden ska vi vara med Gud. Vi ska aldrig synda. Vi ska aldrig dö. Det ska inte längre finnas någon förbannelse. Det ska inte finnas någon sorg eller smärta. Vi ska aldrig vara skyldiga, rädda eller skamsna. Vi ska känna den glädje som kommer från Gud.
Hebreerbrevet 12:22-23; Judasbrevet 24; Uppenbarelseboken 21:1-5; Uppenbarelseboken 22:1-4
 
ORDLISTA
 

Adoption
Adoption är den juridiska handling som för en person in ens familj. Den personen uppfostras nu som ens eget barn. Innan, så var vi främlingar inför Gud och var Guds fiender. Men nu har Gud kallat oss Sina egna älskade barn.

Ande
En ande är en varelse som inte har kropp och ingen kan se den. Gud är ande. Gud gjorde andra ande-varelser (änglar*) som vi inte kan se. Dessa kan vara goda eller onda. En människas själ* kallas ibland människans ande [se själ*].

Avgud
En avgud är något gjort av trä, sten eller metall som människor ber till. De borde tillbe* Gud. En avgud är en bild av en person eller en sak som man älskar istället för Gud. En avgud är en falsk gud. Någonting som någon älskar mer än Gud.

Avla
Tidpunkten när ett barn blir till och nytt liv börjar i en kvinnas kropp. Kan också skrivas som att bli till eller bli gravid.

Barnaskap
Se Adoption*

Djävul
Djävul är ett annat namn för Satan*. Satan* är den värsta av de onda änglarna* [se ängel].

Dop/döpa
En ledare i församlingen* sänker ned en person under vatten en sekund. Sedan tas personen upp ur vattnet. På detta sätt visar vi hur Kristus har gjort oss rena. Vi visar också för alla att vi är en del av församlingen*. När vi döpts påminner det oss om Jesus som dog. Människor lade Honom i en grav. Men Han uppstod från döden.

Evangelium
De goda nyheterna till alla att Gud räddar människor från synd* genom Jesus Kristus. De goda nyheterna om det Jesus har gjort för oss genom sitt liv, sin död och genom att uppstå från de döda. Budskapet från Gud till oss. Evangelierna är de fyra böckerna i början av Nya Testamentet.

Evig
Sådant som alltid har funnits och alltid kommer att fortsätta är evigt. Något som inte har början eller slut.

Framgång
Att ha framgång och blomstra är att få njuta av goda saker. Att ha framgång är att ha god hälsa eller att vara rik. Vi har framgång och blomstrar när människor talar gott om oss. Vi har framgång och blomstrar när vi får ta emot godhet från andra människor. (Se fråga 97 som förklarar hur det kristna livet både innehåller framgång och lidande övers. anm.)

Friköpa
Att köpa tillbaka något efter det har blivit borttappat eller stulet. Att betala ett pris för att göra något ditt eget.
FrälsareJesus Kristus är Frälsaren. Någon som tar oss tillbaka till Gud och räddar oss från att blir straffade för de dåliga saker vi har gjort.

Frälsning
Frälsning är när Gud räddar oss från syndens* resultat och syndens* makt. Att bli frälst eller räddad från dåliga saker.

Förbannelse
Ett kraftfullt ord som kan ge skada eller straff åt någon eller något.

Förbund
När två eller flera människor kommer överens tillsammans. När Gud och människor blir överens om något genom att ge ett löfte. När Gud och en människa, eller Gud och människor, kommer överens om en särskild sak.

Förlåta
Att förlåta är att visa kärlek och inte komma ihåg dåligheter emot någon. När Gud förlåter oss, så håller Han inte dåliga saker vi gör emot oss.

Församling
En församling är en grupp människor som följer och tror på allt om Jesus Kristus. De träffas tillsammans. De döper* troende*. De äter Herrens måltid. De lyder det Kristus undervisar.

Förtrösta på
Att förtrösta på är att följa någon eller något som du tror är sant. Att ha tro* och agera med tro* [se tro].

Heder/hedra
Att hedra någon är att tala gott om en person. Att handla väl mot en person för att du respekterar och uppskattar dem.

Hedersam
Att handla väl. Att leva på ett sätt som visar respekt mot Gud och mot människor. Att vara en person som gör det som är gott och rätt.

Helig
Att vara helig är att vara avskild åt Gud. Att vara som Gud är. Att vara gudaktig. När vi är heliga är vi utan synd. Vi är rena inför Gud.

Helig Ande
Guds Ande [se ande*] som Jesus sände för att hjälpa människor. Den Helige Ande är ett annat namn för Gud. Kallas också för Guds Ande, Kristi Ande och Anden som hjälper oss. Den Helige Ande är en person, men inte en människa som vi är. Han är Gud, likvärdig med Gud Fadern och med Gud Sonen [se också Treenighet]. Han gör Guds arbete bland människorna i världen. Ingen ser den Helige Ande, utan Han lever bland och i dem som känner Jesus.

Helga
Göra något heligt* eller hålla något heligt*

Herre
Herre är Guds namn i Bibeln. Det betyder att Han står över allt annat och härskare över allt. Ett namn som vi använder för Jesus när vi lyder Honom.

Helvetet
Helvetet är en plats där Gud har avskilt onda människor från Sig själv. Helvetet är platsen där onda människor straffas efter döden.

Himlen
Himlen är platsen där Gud och Kristus är. Gud bor där och härskar där. Himlen är platsen dit människor som verkligen känner Gud och Jesus kommer efter de har dött. Den plats där människor alltid kommer att vara lyckliga och utan bekymmer. Den nya himlen och den nya jorden är det framtida hemmet för dem som känner Gud.

Hjärta
Hjärtat är den viktigaste delen av en människa. Den del av en människa som känner, tänker och beslutar saker.
IsraelLandet där det judiska folket bodde. Israels folk är ett annat namn på det judiska folket. De är barn till Abraham, Isak och Jakob.

Jude
En jude är en person som härstammar från Abraham, Isak och Jakob och deras barn. En person som har judarnas tro*.

Jungfru
En jungfru är en kvinna som inte har haft sex.

Kors
Ett korts är två träbitar som satts ihop. När Jesus levde, så satte människor brottslingar på ett kors för att döda dem. Jesus dog på ett kors.

Lag
Regler som en härskare gör för att berätta för människor hur de ska leva. De regler Gud gav Moses för Israels folk.

Lita på
Att lita på är att följa någon eller något som du tror är sant. Att ha tro* och agera med tro* [se tro].

Lärjunge
En lärjunge är en människa som följer en annan person och lär av honom. En människa som tror på Jesus. En människa som följer det Jesus undervisar.

Nåd
Nåd är en gåva från Gud som vi inte borde få på grund av de dåliga saker vi har gjort. Nåd är vad Gud ger därför att Han är så god mot oss. Den förlåtelse* och hjälp som kommer från Gud.

Nöjd
Att vara nöjd är att vara glad över det vi har. Att veta att det vi har är tillräckligt.

Ond/ondska
Elak. Motsatsen till god. Gör elaka saker. Saker som skadar någon.

Omvändelse
Se vända* om

Profet
En profet var någon som kunde berätta för andra människor vad Gud ville. Profeter talade för Gud för länge sedan. Någon som berättar saker som ska hända i framtiden.

Respekt
Att respektera innebär att behandla någon som de vore mycket värdefulla.

Rike
Ett rike är där en kung härskar. Ett land där en kung härskar. Guds rike är där Gud härskar.

Rättfärdig
Att vara rättfärdig innebär att ha det rätt ställt med Gud. De rättfärdiga är de människor som har det rätt ställt med Gud. När Gud gör så att en person får det rätt ställt med Honom, så ser Han den personen som ren. En rättfärdig person är Guds vän och inte Hans fiende.

Sabbat
Sabbaten var den dag då Gud vilade från Sitt arbete med skapelsen. Sabbaten var en dag som Gud sade åt judarna* att inte arbeta på. Det var en speciell dag när de vilade och tillbad Gud.

Satan
Satan är ett annat namn för Djävulen*. Satan* är den värsta av de onda änglarna* [se ängel].

Själ
Själen är den delen av en människa som vi inte kan se, som är i oss under vårt liv och som lever som efter att vi dött. Gud gav en själ till Adam och Eva när Han andades liv in i dem. En människas själ kallas ibland människans ande* [se ande].

Skuld/skulder
I Herrens bön betyder skuld detsamma som synd*

Synd/Syndig
Synd är de felaktiga saker som människor gör mot Gud eller mot andra människor. När vi inte följer de regler som Gud har gjort, syndar vi. Alla människor är syndiga därför att de gör saker mot Gud eller mot andra människor. Alla människor är syndiga därför att de föddes med onda begär.

Tillbe
Att tillbe är att visa Gud att Han är underbar och att vi älskar Honom väldigt mycket. Att tillbe är att hedra* [se heder] och tacka Gud. Det vi ska göra när vi är med Gud.

Treenighet
Treenighet är det ord vi använder för att tala om den ende Guden som är tre personer: Gud Fadern, Gud Sonen (Jesus) och Gud den Helige Ande*.

Tro
Tro innebär att tro på någon eller något. Att lita* på och tro på Gud. Att veta att Gud är verklig, även när vi inte kan se Honom.

Troende
En troende är en person som känner och förtröstar på Kristus.

Uppståndelse
Uppståndelse innebär väckas upp från döden. Att bli levande igen.

Välsignelser
Välsignelser är de goda saker som Gud gör för oss. När vi ber Gud att välsigna oss, så ber vi Honom att hjälpa oss och göra gott i oss.

Vända om
Att vända om är att vända sig bort från synd*. Att göra det Gud vill att vi ska göra. Att besluta att inte göra de dåliga saker du gjort i det som varit.

Återlösning
Se friköpa*

Äktenskapsbrott
Äktenskapsbrott innebär att ha sex med någon som inte är ens egen fru eller man.

Ängel
En ängel är en tjänare Gud sänder för att för fram Hans budskap. En ängel är en ande*. En ängel säger goda saker om Gud. En ängel gör goda saker för människor som är i Guds familj. En ond ängel arbetar för Djävulen*.

Ära
Guds ära är allt som gör Gud vacker och stor, som en stor kung.