Athanasianska trosbekännelsen

Athanasianska trosbekännelsen en sammanställning av grunderna om treenigheten och läran om Kristus. Framtagen på 500-talat av västkyrkan. Denna översättning till modern svenska av Daniel Lundgren.

[TREENIGHETEN]

Vem som än vill bli räddad, bör först av allt hålla den allmänt gällande tron: om någon inte skulle bevara denna tro fullständig och oskadad, kommer denne utan tvivel gå under för evigt.

Så den allmänna tron är detta:

 • att vi dyrkar en Gud i Trehet, och Treheten i enighet; utan att blanda ihop personerna, eller uppdela väsendet.
 • Faderns person är nämligen en, Sonens en annan, den Helige Andes en annan: Men Faderns, Sonens och den Helige Andes gudomlighet, jämlika ära, lika eviga majestät, är en.
 • Sådan Fadern, sådan Sonen, sådan den Helige Ande.
 • Fadern oskapad, Sonen oskapad, den Helige Ande oskapad.
 • Fadern omätbar, Sonen omätbar, den Helige Ande omätbar.  
 • Fadern evig, Sonen evig, den Helige Ande evig.
 • Och likväl inte tre eviga, utan en evig.
 • På samma sätt, varken tre oskapade eller tre omätbara, utan en oskapad och en omätbar.
 • Likadant, Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig, den Helige Ande allsmäktig.
 • Och likväl inte tre allsmäktiga, utan en allsmäktig.
 • Alltså Gud Fadern, Gud Sonen, Gud den Helige Ande.
 • Och likväl inte tre gudar, utan Gud är en.
 • Alltså Herren Fadern, Herren Sonen, Herren den Helige Ande.
 • Och likväl inte tre Herrar, utan en Herre.
 • För, precis som vi tvingas erkänna var person för sig som Gud och Herre, av den kristna sanningen: så förbjuds vi av den allmänt gällande dyrkan att upphöja tre Gudar eller Herrar.
 • Fadern är inte gjord av någon: inte heller skapad, eller avlad.
 • Sonen är: varken gjord eller skapad, utan avlad av endast Fadern.
 • Den Helige Ande är: varken gjord, skapad eller avlad, utan utgår från Fadern och Sonen.
 • Alltså en Fader, inte tre Fäder: en Son, inte tre Söner: en Helig Ande, inte tre Heliga Andar.
 • Och i denna Trehet ingen före eller senare, ingen större eller mindre: Utan alla tre personer själva är lika eviga och jämlika.
 • Så, att i allt, som nu sagts ovan, bör både enigheten i Trehet, och Treheten i enighet dyrkas.

Den som alltså vill bli räddad, ska uppfatta Treheten såhär.
 
[DEN HYPOSTATISKA FÖRENINGEN]

Men det är nödvändigt för evig räddning, att också troget tro på vår Herre Jesu Kristi köttblivande.

 • Den rätta tron är alltså att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är Gud och [lika mycket] människa.
 • Gud av Faderns väsen avlad före tidsåldrarna: och människa av moderns väsen född i tidsåldern.
 • Fullkomlig Gud, fullkomlig människa: bestående av förnuftig själ och mänskligt kött.
 • Jämlik Fadern till gudomligheten: mindre än Fadern till mänskligheten.
 • Som visserligen är Gud och människa, ändå inte två, utan Kristus är en.
 • Men inte en genom gudomlighetens omvandling till kött, utan genom mänsklighetens införlivande i Gud.
 • Helt och hållet en, inte genom väsendenas sammanblandning, utan personens enhet.
 • För såsom förnuftig själ och kött är én människa: så är Gud och människa én Kristus.
 • Som led för vår frälsning: steg ner till de nedre: återuppstod från de döda på tredje dagen. Steg upp till himlarna, sitter till höger om [Gud] Fadern [den allsmäktige]. Ska komma därifrån att döma de levande och de döda.
 • Vid vars ankomst alla människor har att återuppstå med sina kroppar;
 • Och de ska avlägga räkenskap för egna handlingar. Och de som gjort väl, ska gå in i det eviga livet: men de ont, i den eviga elden.

Det här är den allmänt gällande tron, på vilken, såvida någon inte troget och stadigt tror, inte kan bli räddad.