Textutläggande predikan

"När jag började min tjänst, så beslöt jag mig hålla mig till textutläggande predikan, att bara förklara Bibeln, därför att jag visste att det inte fanns något som jag kan säga som var i närheten så viktigt som det Gud hade att säga. Det verkliga målet i tjänsten har alltid varit att hålla mina åsikter borta så långt som möjligt. Jag vill aldrig vara skyldig till att ge människor illusionen att de har hört något från Gud, när de i verkligheten bara har hört något från mig. När jag stiger upp i predikstolen, då är förväntningen att jag är Guds budbärare. Att jag talar på Hans vägnar, inte på mina."
Dr. John MacArthur