Sakramenten (Fråga 65-68)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 65: Vi har del i Kristus och alla hans välgärningar endast genom tron, men varifrån kommer en sådan tro?

Den Helige Ande verkar den i våra hjärtan genom förkunnelsen av det heliga evangeliet och styrker den genom bruket av sakramenten.

Fråga 66: Vad är sakrament?

Dessa är heliga, synliga tecken och sigill som Gud har inställt för att låta oss, genom bruket av dessa, förstå evangeliets löfte ännu bättre och försegla detta. Detta löfte är att Gud skänker oss syndernas förlåtelse och ett evigt liv av nåd på grund av Kristi försoningsoffer som är fullbordat på korset.

Fråga 67: Är då både ordet och sakramenten bestämda att hänvisa vår tro till Kristi offer på korset som enda grund för vår salighet?

Ja, för den Helige Ande lär oss i evangeliet och försäkrar oss genom sakramenten att vår hela salighet vilar på Kristi enda offer, som har fullbordats för oss på korset.

Fråga 68: Hur många sakrament har Kristus instiftat i det Nya Förbundet eller Testamentet?

Två, nämligen det heliga dopet och den heliga nattvarden.