Om Gud Fadern (Fråga 26-28)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 26: Vad tror du när du säger: Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?

Jag tror att vår Herre Jesu Kristi Fader av evighet, som av ingenting har skapat himmelen och jorden och allt som är däri, och som genom sitt eviga råd och försyn uppehåller och regerar allt, genom sin Son Kristus också är min Gud och Fader. Jag förtröstar på Honom och tvivlar inte därpå att han skall försörja mig med allt som jag behöver till kropp och själ. Han skall också vända allt ont som Han sänder i den här jämmerdalen till det bästa för mig. Han kan göra detta eftersom han är allsmäktig Gud, och han vill göra detta eftersom han är en trogen Fader.

Fråga 27: Vad menar du med Guds försyn?

Guds allsmäktige och allestädesnärvarande kraft genom vilken Han (som om med sina händer) uppehåller himmelen och jorden och alla varelser, och regerar så att löv och gräs, regn och torka, fruktbara och ofruktbara år, mat och dryck, hälsa och sjukdom, rikedom och fattigdom och allting inte kommer över oss som en slump, utan ur hans Fadershand.

Fråga 28: Vad gagnar det oss att veta att Gud har skapat allting och att han genom sin försyn uppehåller allt?

Att vi i all motgång kan vara tåliga och i all medgång tacksamma. Vidare att vi inför framtiden har en fast förtröstan på vår trogne Gud och Fader att ingen skapad varelse kan skilja oss från hans kärlek eftersom alla skapade varelser är i hans hand på så sätt att de utan hans vilja inte kan röra sig eller förflytta sig.