Introduktion (Fråga 1-11).

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 1: Vad är din enda tröst i liv och död?

Att jag med kropp och själ och i liv och död inte tillhör mig själv utan att jag är min trogne Frälsare Jesu Kristi egendom. För han har med sitt dyrbara blod betalat för alla mina synder och frälst mig från djävulens makt. Han bevarar mig så att förutan min himmelske Faders vilja inte ett hårstrå kan falla från mitt huvud. Ja, han bevarar mig på så sätt att allt måste tjäna mitt eviga väl.
Genom sin Helige Ande förvissar han mig om det eviga livet och gör mig villig att med glädje leva för honom.

Fråga 2: Vad måste man veta för att genom denna tröst kunna leva och dö i salighet?

För det första hur stora mina synder och hur stort mitt elände är.
För det andra hur jag blir frälst från alla mina synder och från allt mitt elände.
För det tredje hur jag skall vara tacksam mot Gud för en sådan frälsning.

Fråga 3: Hur känner du till ditt eländiga tillstånd?

Ur Guds ord.

Fråga 4: Vad kräver Guds lag av oss?

Det lär Kristus oss i en sammanfattning; Matt. 22:37-40 Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Fråga 5: Kan du göra det Guds lag kräver?

Nej, eftersom jag på grund av min syndiga natur inte kan annat än att hata Gud och min nästa.

Fråga 6: Har Gud då skapat människan syndig och dålig?

Nej, Gud har skapat människan god och till sin avbild, det vill säga i sann rättfärdighet och helighet för att hon skulle känna Gud, sin Skapare i sanning, älska Honom av hjärtat och leva med Honom i evig härlighet för att lova och prisa Honom.

Fråga 7: Varifrån kom då människans fördärvade natur?

Den kom genom våra första föräldrars, Adam och Evas, syndafall och olydnad i paradiset för det var där vår natur blev fördärvad så att vi alla avlas i synd och föds i synd.

Fråga 8: Men är vi då så fördärvade att vi är totalt oförmogna till något gott och att vi endast har ont i sinnet?

Ja, förutom när vi föds på nytt av Guds Ande.

Fråga 9: Är då Gud inte orättfärdig när han i sin lag kräver av människan det som hon är oförmögen till att göra?

Nej, för Gud har skapat människan så att hon var i stånd att hålla lagen. Men människan har berövat sig själv och sina efterkommande från dessa gåvor, genom djävulens ingivelse och avsiktlig olydnad.

Fråga 10: Vill Gud låta en sådan olydnad och ett sådant avfall förbli ostraffat?

Absolut inte, utan Guds vrede över både vår arvsynd och över vår verksynd är förskräcklig. Därför vill Han straffa vår synd genom en rättfärdig dom här i tiden och i evigheten, så som Han har sagt: “Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.” Gal. 3:10.

Fråga 11: Men Gud är väl också barmhärtig?

Visst är Gud barmhärtig, men Han är också rättfärdig. Därför kräver hans rättfärdighet att synden, som har begåtts mot Guds allra högsta majestät, skall straffas med det allra hårdaste straffet till kropp och själ.