Herrens bön (Fråga 119-129)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 119: Hur lyder denna bön?

Fader Vår, som är i himmelen,
Helgat varde ditt namn,
Tillkomme ditt rike,
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden,
Vårt dagliga bröd, giv oss idag,
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro,
Och inled oss icke i frestelse,
Utan fräls oss ifrån ondo,
Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet.
Amen.

(Medan den äldre versionen ovan är i bättre harmoni med Heidelberkatekesen ger vi även en version på modern svenska antagen av Sveriges kristna råd)

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen

Fråga 120: Varför har Kristus befallt oss att kalla Gud vår Fader?

Han vill i början på bönen väcka vår barnsliga fruktan för och förtröstan på Gud. Detta måste vara grunden för vår bön, nämligen att Gud genom Kristus har blivit vår Fader. Såsom våra fäder inte förvägrar oss det som tillhör detta liv, så skall Gud ännu mindre förvägra oss det som vi ber om i tro.

Fråga 121: Varför har tillagts: som är i himmelen?

Så att vi inte tänker på ett jordiskt sätt om Guds majestät och förväntar från hans allmakt allt vi behöver till kropp och själ.

Fråga 122: Vad är den första bönen?

Helgat varde ditt namn. Detta betyder: Giv först och främst att vi må känna dig rätt och att vi håller dig helig, ärar och prisar dig i alla dina verk där din allmakt, vishet, godhet, rättfärdighet och sanning skiner. Giv vidare att vi riktar hela vårt liv, tankar, ord och gärningar på att ditt namn inte skall vanhelgas på grund av oss, utan äras och prisas.

Fråga 123: Vad är den andra bönen?

Tillkomme ditt rike. Detta betyder: Regera oss genom ditt Ord och din Ande så att vi mer och mer underordnar oss dig. Bevara din kyrka och låt den växa. Gör om intet djävulens verk, varje makt som reser sig mot dig, alla onda planer som uppkommer mot ditt heliga Ord, tills ditt rike kommer fullkomligt där du skall vara allt i alla.

Fråga 124: Vad är den tredje bönen?

Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Detta betyder: Giv att vi och alla människor avstår från vår egen vilja för att underordna oss din vilja, som allena är god, utan att säga emot, så att var och en utför sina uppgifter och sitt arbete lika villigt som änglarna i himmeln.

Fråga 125: Vad är den fjärde bönen?

Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Detta betyder: Sörj för allt som vi behöver till kroppen så att vi erkänner att du är den ända källa till allt som är gott och att all vår omsorg och arbete och också dina gåvor inte gagnar oss utan din välsignelse. Giv därför att vi drar bort vår förtröstan från skapade varelser och förlitar oss endast på dig.

Fråga 126: Vad är den femte bönen?

Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro. Detta betyder: Tillräkna oss, arma syndare, för Kristi blods skull, inte våra synder och all den ondskan som fortfarande finns kvar hos oss. Vi ber dig om detta eftersom vi finner detta bevis av din nåd hos oss; att vi är fast beslutna att förlåta vår nästa av hjärtat.

Fråga 127: Vad är den sjätte bönen?

Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Detta betyder: Vi är så svaga i oss själva att vi inte kan förbli stående ett ögonblick. Dessutom upphör våra fiender, djävulen, världen och vår syndiga natur inte upp med att anfalla oss. Vill du hålla oss stående och styrka oss genom kraften av din Helige Ande så att vi kan stå emot dem och i denna andliga strid inte sviktar, tills vi äntligen uppnår fullkomlig övervinning.

Fråga 128: Hur avslutar du din bön?

Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Detta betyder: vi ber dig om allt detta eftersom du, som är vår kung och som har makt över allting, kan och vill ge oss allt gott så att ditt heliga namn och inte vi själva, för evigt skall prisas och äras.

Fråga 129: Vad betyder ordet Amen?

Amen vill säga: Det är visst och sant. Guds löfte om bönhörelse är mycket starkare och vissare än min önskan att få det jag ber om.