Dopet (Fråga 69-74)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 69: Hur blir du i det heliga dopet undervisad och förvissad om att Kristi enda offer på korset gagnar just dig?

Kristus har instiftat dopets vattenbad och därmed lovat, att jag med hans blod och Ande har tvättats från min själs orenhet, dvs från alla mina synder, lika säkert som jag utvändigt har tvättats med vatten som renar kroppen från orenhet.

Fråga 70: Vad betyder det att vara tvättad med Kristi blod och Ande?

Det betyder att mottaga av Gud förlåtelse för våra synder av nåd allena, för Kristi blods skull, som har han utgjutit för oss som ett offer på korset. Och att genom den Helige Ande förnyas och helgas som medlemmar av Kristi kropp, så att vi mer och mer dör bort från synden och lever ett gudfruktigt och helgat liv.

Fråga 71: Var har Kristus lovat att vi tvättas med hans blod och hans Ande lika säkert som vi tvättas med dopvattnet?

Vid instiftelsen av dopet, som ljuder: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.” (Matt. 28:19); och ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark. 16:16). Detta löfte upprepas där Skriften kallar dopet ett bad till pånyttfödelse och en rening från synden. (Tit. 3:5, Apg. 22:16)

Fråga 72: Tvättar då själva vattenbadet oss rena från synden?

Nej, eftersom endast Jesu Kristi blod och den Helige Ande renar oss från all synd.

Fråga 73: Varför kallar den Helige Ande dopet ett bad till ny födelse och tvätt från synd?

Gud säger inte så utan viktig anledning. På så sätt vill han lära oss, att vår synd tas bort genom Jesu Kristi blod och Ande, precis såsom vatten tar bort smuts från kroppen. Vidare vill han förvissa oss genom detta Gudomliga tecken att vi andligt är tvättade från våra synder, lika säkert som vår kropp är tvättad med vatten.

Fråga 74: Skall småbarn också döpas?

Ja, eftersom de precis som de vuxna är inneslutna i Guds förbund och församling. Genom Kristi blod lovas återlösningen från synden och den Helige Ande som verkar tron åt barnen lika mycket som vuxna. Därför måste de genom dopet, som tecken på förbundet, ympas in i den kristna kyrkan och urskiljas från de otroendes barn. I det gamla förbundet gjordes detta genom omskärelsen, i det nya förbundet har istället dopet instiftats.

(För församlingar i baptistisk tradition ger vi frågor från Keachs Catechism 1677 om dopet förutsättningar och genomförande)

Fråga 74a: Vem bör dopet forvaltas till? 

Dopet bör förvaltas till alla, som trovärdigt bekänner omvändelse til Gud, tro på och lydnad mot vår Herre Jesus Kristus, och till ingen annan.

Fråga 74b: Skall bekännande kristnas spädbarn döpas?

Bekännande kristnas spädbarn skall inte döpas, eftersom det varken är ett påbud eller ett exempel i Bibeln, det finns ej heller säkra slutsatser från Bibeln att döpa så.

Fråga 74c: Hur förvaltas dopet rätt?

Dopet förvaltas rätt genom nedsänkning, dvs. genom att sänka ned hela den troendes kropp i vatten, i Faderns, Sonens och Heligandes namn, efter Kristi instiftelse och apostlarns skick, och inte genom bestänkning eller överösning med vatten efter människors tradition.