Bön (Fråga 116-118)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 116: Varför är bön nödvändigt för de kristna?

Eftersom detta är den främsta delen av tacksamheten som Gud kräver av oss eftersom Gud endast vill skänka sin nåd och Helige Ande åt dom som av hjärtat utan uppehåll ber honom därom och tackar honom därför.

Fråga 117: Hur skall en bön vara som är Gudbehaglig och som skall förhöras av honom?

För det första måste vi anropa endast den sanne Guden som har uppenbarat sig själv i sitt Ord, anropa honom av hjärtat för allting som han har befallt oss att be för. För det andra måste vi känna vår nöd och vårt elände grundligt så att vi kan ödmjuka oss för hans majestät. För det tredje har vi den fasta förvissningen att han förhör vår bön, även om vi inte förtjänar detta, för vår Herre Kristi skull så som han har lovat oss i sitt Ord.

Fråga 118: För vad har Gud befallt oss att be?

För alla andliga och kroppsliga behov som Kristus har sammanfattat i bönen som han själv har lärt oss.