Fristående konservativa baptister

Det hela började med den radikala bibelkritiken i början av 1900-talet. I många församlingar och samfund kände man som om mattan drogs undan under fötterna på dem. Allt skulle ifrågasättas av forskare och pastorer, inget av trons grunder fick vara kvar upplevde man. Man var rädd att den nya teologin ifrågasatte så mycket att det inte fanns grund kvar för en frälsande tro.

Fem grundsatser
Diskussionen om vilka grunder som behövdes för en frälsande tro startade. Paulus beskrivning av evangelium i första Korintierbrevet 15:3-5 blev viktig:

"Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv."

Vad krävs för att ett sådant evangelium rätt ska förstås och kunna förklaras på ett sätt som är verkningsfullt och leder till människors frälsning? Samtalet ledde vidare till formuleringen av fem grundsatser i den kristna tron som var omistliga för ett frälsande evangelium:

•Skriftens ofelbarhet

•Jungfrufödseln

•Kristi gudom

•Kristi ställföreträdande strafflidande

•Kroppens uppståndelse och Kristi synliga återkomst

Tolkning av Bibeln
De konservativa arbetade också fram principer för tolkning av Bibeln.  I häftet "Growing in Christ" ger Gary E. Gilley några grundläggande principer för tolkning av Bibeln utifrån en konservativt evangelikal bibelsyn:

1) Vi måste tolka Bibeln som vi tolkar annan litteratur. Det här är känt som "normal" tolkning. Vi försöker inte läsa in i, göra allegorier, förandliga, eller förklara bort det vi läser. Snarare så tar vi Skriftens ord som de står och litar på att Gud kommunicerar det Han vill kommunicera.

2) Håll Skriften i dess kontext. Orden som omger en passage kommer nästan alltid kasta ljus över dess mening.  
3) Skrift tolkar Skrift. Bibeln motsäger inte sig själv; därför måste en tolkning av ett avsnitt stämma överens med det som undervisas i resten av Guds ord. När ett avsnitt är svår att förstå är grundregeln att dunkla avsnitt måste ge vika för klara avsnitt.

4) Bibeln har bara en betydelse i en passage. En passage i Bibeln betyder inte en sak för en person och en annan sak för någon annan. Frågan är inte, "Vad betyder det avsnittet för mig?", utan "Vad hade Gud för avsikt att för avsnittet att betyda?" Syftet med studiet av Bibeln är att urskilja denna mening.

Fristående konservativa idag
Idag lever rörelsen vidare med en grund i de fem grundsatserna och en enkel och rättfram bibeltolkning. En av de samlande organisationerna är IFCA International. Bland kända företrädare finns John F MacArthur.

En introduktion för nya troende
Gary E. Gilley är pastor vid Southern View Chapel i Springfield Ill i U.SA. (www.svchapel.org). Det lilla häftet ”Growing in Christ” är framtaget för församlingsarbetet och är i första hand till för att lägga en grund för kristna som är nya i tron. Ett underlag för att genom ett enkelt studium av Bibeln växa i Kristus. I den svenska versionen kan häftet både ge en grund för nya kristna och en enkel introduktion till den typ av konservativ baptistisk teologi som undervisas vid Southern View Chapel.