Pingstväckelsens centrum

På den europeiska pingstkonferensen i Stockholm 1939 besvarar den svenske pingstledaren Levi Pethrus frågan om vad som är det centrala in pingstväckelsen.

”… det centrala i pingstväckelsen är Han, som kom från himmelen, som kom för att frälsa en fallen värld, som dog på korset, som uppstod på tredje dagen, som for till himmelen och som från himmelen på pingstdagen utgöt den Helige Ande. Han är pingstväckelsens centrum, den levande Kristus.”

”När Petrus trädde fram för folket på pingstdagen, då förstod han Guds ord – då förstod han Kristus – då förstod han betydelsen av Hans död, av Hans uppståndelse - då förstod han betydelsen av andeutgjutelsen – då fann han Hans död förutsagd i Gamla Testamentets skrifter. Han fann även Hans uppståndelse förutsagd i psalmerna och i profeterna, och han såg tydligt vad han aldrig hade sett förut."

"Vänner, Andens dop, det för oss in i centrum av kristendomen – det avslöjar Kristus för oss, och det gör de eviga tingen levande för oss.”