Andens gåvor och frukter

Europeiska  Baptistfederationen beskriver i uppslagsverket "A Dictionary of European Baptist Life and Thought" olika aspekter av baptisters tro. Här är en bearbetning av avsnittet om Andes gåvor och frukter. Bibelverser från Folkbibeln:

 • Andens frukter: Gal 5:22-23a
  "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning."
 • Kristi gåvor: Ef 4:11-13 "
  "Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus."
 • Andens gåvor: 1 Kor 12:8-11
  "Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en."
 • Gåvor: Rom 12:6-8
  "Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta."

Den lokala församlingen är mottagare av Andens gåvor och samtidigt gemenskaper där man odlar Andens frukter. Gåvorna är inte i första hand individens egendom, de finns så att Guds folk kan användas för Guds arbete.