Herrens bön förklarad

Av Andrew Fuller (1754 -1815)

Om det är i någonting vi behöver Gudomlig undervisning, så är det i att komma nära Gud. Det tycks inte varit Kristus syfte att upprätta en fast form för bön, inte heller användes den någonsin så av lärjungarna. Det var helt enkelt en kortfattad anvisning till bönens innehåll och hur man ber. En sådan anvisning användes inte bara för undervisa, utan också för uppmuntra kristna när de närmar sig Gud.

  1. För det första, det särskilda sätt på vilket vi tillåts att komma nära himlens och jordens Herre .– ”Vår Far.”
  2. För det andra, platsen för den Gudomliga boningen. – ”Vår Far i himlen.”
  3. För det tredje, den sociala princip som präglar bönen. – ”Vår Far - förlåt oss” etc.
  4. För det fjärde, dess korthet. – ”Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord, utan så ska ni be.”
  5. För det femte, dess ordning. Vår uppmärksamhet fästs först på det som är viktigast, och som är grundläggande för det som följer.

På samma sätt som det är tre böner som rör Guds namn och verk i världen, så är det tre böner som rör våra egna omedelbara behov. En av bönerna rör värdsliga behov, och de andra två rör andliga behov

  1. Ge oss i dag
 (eller dag för dag) vårt dagliga bröd.” Bröd omfattar livets alla nödvändigheter, men inte överflöd.
  2. ”Och förlåt oss våra skulder,
 så som vi förlåter dem
 som står i skuld till oss.
” På samma sätt som bröd omfattar livets alla nödvändigheter, så omfattar syndernas förlåtelse det väsentliga i allt som är nödvändigt för att våra själar ska må bra.
  3. ”Och för oss inte in i frestelse,
 utan fräls oss från det onda.” Den sista bönen rör gåvan av det högsta goda, och det är befrielse från det ondast av ont. Kristus lär oss att vara misstänksamma mot oss själva.

Den avslutande lovprisningen, även om den utelämnas av Lukas, och som några menar inte från början tagits med av Matteus, tycks överensstämma med de tidigare bönerna, och ger uppmuntran att förvänta bönesvar.

Fader vår 1917

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Herrens bön 2015

Vår Far i himlen,
   låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

   Låt din vilja ske,

      på jorden som i himlen.

Ge oss i dag

   vårt dagliga bröd .

Och förlåt oss våra skulder,

   så som vi förlåter dem

      som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse,

   utan fräls oss från det onda .
För riket är ditt,
  och makten och äran
  i evighet Amen

östkyrkans lovprisning

Ty ditt är riket och makten och härligheten,
Fader och Son och Helig Ande,
nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen