Booths kamp mot människohandel

Abraham Booth (1734 -1806) kom med boken ”Reign of Grace” (1768) att ge en andlig vitamininjektion till brittisk baptiströrelse som en tid varit på nedgång och gav en frisk grund för att ivrigt förkunna de glada nyheterna om Jesus. Från 1769 var han pastor för Londons ledande baptistförsamling och hade genom detta, och genom sina böcker, ett viktigt inflytande.

Booth var en förebild i bön och vård av det andliga livet. Tron fick inte bara vara torra läror, utan läran måsta tas sig uttryck i det dagliga livet, i bön, tillbedjan, ett heligt liv och omsorg om andra.

En omsorg om dem som är fattig eller har det svårt kommer naturligt ur en varm kristen tro. Ett exempel ur Booths arbete som pastor är ”Prayer and Alms Society” som grundades 1775 för att ge hjälp till behövande i församlingen och i det omgivande grannskapet.

Rättvisefrågor och mänskliga rättigheter var inte alltid lika självklara ting i den tiden som det är idag. Därför är Booths predikan ”Commerce in the Human Species” 1792 anmärkningsvärd då den är mycket tydlig mot slaveri och slavhandel. Predikan utgår från 2 Mos 21:6 ”Den som rövar bort en människa skall straffas med döden, vare sig han sedan säljer den han rövat bort eller denna blir funnen hos honom”. Han förespråkar att man helt ska avskaffa slavhandel och hänvisar till Jesu ord ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Booths predikan spriddes vitt och gavs ut i engelsk, holländsk och amerikansk utgåva. Församlingen stöttade också arbete mot slavhandel praktiskt och ekonomiskt.

Hos Booth fanns det dock inte någon tendens att låta socialt engagemang ersätta det kristna budskapet om människans syndfullhet, frälsning, himmel och helvete. Abraham Booth stod alltid för en tydlig reformatorisk kristendom där individens frälsning genom Jesus Kristus är central.

I vår tid har ibland ett ”socialt evangelium” fått ersätta ett klart och tydligt kristet evangelium. Akademins teologer har ställt reformatorisk predikan mot omsorg om de fattiga och utsatta. Sedan förvandla teologin till ett verktyg för socialistisk politik under namnet ”befrielseteologi”. Från att ha varit en gemenskap av troende som på samma sätt som Apostlarna och Jesus arbetar för människans frälsning så har kristna ibland förvandlats till politiska aktivister vars främsta syfte tycks vara at försöka utplåna fattigdomen.

C.H. Spurgeon varnar för ett socialt evangelium som ”genom mänsklig prestation ska ta bort människan i från slummen istället för att ta bort slummen ur människans hjärta genom Guds nåd”. Från Abraham Booth kan vi lära oss hur en evangelisk värme på ett naturligt sätt flödar ut i omsorg om de fattiga och utsatta samtidigt som fokus tydligt måste ligga kvar på att förmedla ett rent evangelium till varje individ om frälsning från synd genom Jesus Kristus.