Förord

Vad är syftet med att översätta en bok om baptisternas ursprung? En rörelse, och det gäller alla rörelser, kan granskas rättvist och kritisk bara utifrån sitt historiska sammanhang. Rörelsens ursprung är förutsättningen för en ordentlig förståelse och utredning om varför och hur den uppstod. Det gäller inte minst reformerta baptisternas historiska rötter.

En våg av intresse för den reformerta tron i vår tid omspänner hela världen inklusive Sverige, och baptisterna är delaktiga i detta. Så vad står de reformerta baptisterna för? Och vad har de för världsbild och målsättning? Bokens författare, Erroll Hulse ger svar på dessa frågor och många andra. Med reformationen som utgångspunkt beskriver han dess historiska utveckling.

Översättarens mening är att den reformerta baptiströrelsen är Guds verk och som är förankrad i Bibeln och i historia och är helt öppen att tåla granskning. Hoppet är boken kan bidra till att bryta ner felaktiga och förutfattade meningar som verka finnas om den reformerta tron. Och att visa det rika arv vi har som omfattar dessa sanningar. Därför har översättningen varit ett nöje.                                                                                          

Ungefär drygt halva bokens innehåll har översatts eftersom resten av boken inte anses relevant till det svenska förhållandet eller är bunden tidsmässigt.

Erroll Hulse är tyvärr föga känd i Sverige. Han föddes i Syd Afrika och flyttade med sin fru till England sent på 1950 talet. Han blev Banner of Truth bokförlags första business manager och var nära vän med D.M.Lloyd-Jones. Han studerade senare på London Bible College och blev pastor. Han har författat ett antal böcker  inklusive Who are the Puritans?, och grundade tidskriften Reformation Today och var också tills nyligen redaktören. Han var med och inspirerade den årligen Carey Conference i Derbyshire, England. Han är en man med ett stort hjärta och tar alltid tid till att uppmuntra de troende av vilken översättaren har haft stor erfarenhet. Han är en stor ambassadör för den reformerta baptiströrelsen och är en mycket anlitad konferens talare i många engelsk talande länder. Han har ett varmt hjärta för den afrikanska kontinenten och predikade ofta på pastors konferenser. För fyra år sen var han inspiratör till rörelsen Consert of Prayer som sprider sig över Storbritannien för att be för väckelse inte bara i Storbritannien utan också för Europa och världen i övrigt. Idén har fångat uppmärksamhet och intresse i USA. En tid och datum bestäms i förväg, vanligen på en lördag morgon, och Guds folk samlas och tillbringar några timmar i bön för väckelsen.