Bröderna Haldane: Robert, 1764-1842, James, 1768-1851

I många sekler ägde familjen Haldene Gleneagles grevskap i Skottland och genom åren välsignades familjen med många framstående söner. Inte minst med Robert och James som blev högutbildade. Robert ärvde godset och var hela sitt liv känd för sitt diskreta och generösa ekonomiska stöd till Herrens verk, varje år bidrog han med tusentals pund. Båda bröderna utmärkte sig för sina markanta och tappra insatser som officerare i den Engelska Kungliga Flottan. Senare i livet kunde Robert beskriva några välkända slag han hade varit med i. I många år var han sysselsatt med skötsel av det stora godsets tills han frälstes, 30 år gammal, samma år som hans bror blev frälst. En gudfruktig mamma var redskapet som sådde det eviga ordet och det är påtagligt att båda bröderna oberoende av varandra, vände ryggen tills det världsliga livet ungefär samtidigt. Vid en närmare granskning av James karriär som kapten i flottan verkade det som om han var gjord av halvt ek och halvt stål. Det är inte någon överraskning att hans naturliga gåvor -  alert tänkande, frimodighet och vishet, förenade med insiktens andliga gåvor formade honom till en predikant av apostolisk rang. Tre år efter sin frälsning, 1797, reste James runt i Skottland och han predikade utomhus i likhet med Wesley och Whitefield. Han predikade i genomsnitt 3ggr om dagen till folksamlingar som oftast drog mellan 3000 till 6000 människor. Härliga frälsningar följde hans tjänst. Exempelvis besökte han en liten stad och 40 människor upplevde sann frälsning som räknades många år senare.

1789 sålde Robert Airthrey Herrgården och följande år var James vigd till pastor i en kongregationalistförsamling och en andra predikotur i norra Skottland följde strax därefter. Robert Haldane hade varken förmåga eller kraft i rösten som sin bror men han var ändå en skicklig predikant. Han fokuserade sitt verk på Edinburgh där han grundade ett bibelseminarium. Det var i Edinburgh Robert byggde ett tabernakel åt sin bror. Detta rymde 3200 sittplatser och invigdes i juli 1801. Här tjänstgjorde James i nästan 50 år medan han samtidigt gjorde predikoturer i Norra Skottland och Nord Irland, där han hade gemenskap med Alexander Carson. Carson var inte den enda som övertalade Haldane bröderna till baptistiska åsikter. Förutom en viss Dr Stuart i Edinburgh hade de gemenskap med Andrew Fuller och bidrog med pengar till Serampore missionen. James döptes som troende 1805 och meddelade att han ämnade förklara anledningen till dopet nästa Herrens dag. 4000 människor fyllde tabernaklet. Men han backade och predikade evangeliet istället och uppsköt förklaringen till söndag därpå. Bröderna Haldanes värdiga och visa sätt som de hanterade kontroversen på, som uppstod genom deras förändrade syn, skulle uppmärksammas av dem som hade liknande problem.

Brödernas karriär skapar en rik gobeläng. Det finns två aspekter av de många som kunde nämnas som förtjänar att stå i centrum. Robert Haldanes besök i Geneve 1816 gav en rik skörd i vilka några av Frankrikes framstående evangeliets arbetare blev grundade i sanningen. Merle D' Aubigne, Malan, Gaussen och Monod är bland dem vars namn kunde nämnas. För det andra, kulmen på Roberts berömda liv var hans storartade kommentar på Romarbrevet. Om jag få lägga ett personligt vittnesbörd vid denna punkt var det denna kommentar som satte mina fötter på vägen till en förståelse av nådens läror. Vi kan vara säkra på att oräkneliga antal kristna har fått styrka genom kommentaren som betecknade Haldane brödernas smörjelse och grundlighet.